Školení Automotive SPICE

Nabízíme kurz standardu Automotive SPICE, který se stal de facto povinností pro každý tým, který vývíjí software nejenom pro osobní auta, ale i autobusy a nákladní auta. Máme se standardem všestranné zkušenosti a školení obsahuje mnoho příkladů, jak jej v praxi používat.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit pracovat podle logiky, kterou ASPICE požaduje, a to tak, aby ji tým vnímal nejenom jako povinnost, ale jako cestu k efektivitě.

 • Vysvětlujeme smysl a souvislosti činností
 • Radíme, jak naplnit ducha pravidl, nejenom jejich literu
 • Učíme, jak ASPICE formuje kulturu práce směrem ke kvalitě, která stojí na systematickém přístupu a porozumění řešení i organizace práce.

Hlavní témata

 • Smysl modelu ASPICE
 • Organizace standardu
 • Procesní oblasti, které standard definuje, jejich požadavky a cíle
 • Životní cyklus
 • Správa požadavků
 • Postupy hodnocení kvality interních procesů
 • Podrobné vysvětlení požadavků jednotlivých procesních oblastí zahrnutých v ASPICE – definice zadání, řízení prací, výběr řešení a nákup, návrh a vývoj, a podpůrné procesy důležíté pro kvalitní práci s informacemi
Ukázky z kurzu Automotive SPICE

Organizace kurzu

Kurz organizujeme standardně jako třídenní.

Kurz je vždy organizován pro vývojový tým jedné společnosti, aby otevřené diskuzi nebránila ochrana duševního tajemství nebo obavy z poškození zájmů vlastní společnosti. Neorganizujeme otevřené kurzy, protože máme zkušenost, že nejsou cestou k uvedení standardu do praxe.

Součást vzdělávacího programu pro Automotive

V rámci vzdělávacího programu pro automobilové společnosti je kurz poskytován v 5 denním programu (5 x 8, celkem 40h vzdělávání) společně s kurzem ISO 26262. Kurz splňuje požadavky pro dotace z regionálních strukturálních fondů.

VDA – scope, omezený rozsah

Pro řadu organizací v Česku, které se změřují na vývoj komponent do automobilů, ale nevyvíjí kompletí celky, je postačují školení omezeného rozsahu normy, který definovala organizace VDO.

VDA rozsah

Omezený rozsah se za zaměřuje na úrovně modelu 1-3 a procesní oblasti:

 • SYS.2 System Requirement Analysis
 • SYS.3 System Architectural Design
 • SYS.4 System Integration and Integration Test
 • SYS.5 System Qualification Test
 • SWE.1 Software Requirement Analysis
 • SWE.2 Software Architectural Design
 • SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction
 • SWE.4 Software Unit Verification
 • SWE.5 Software Integration and Integration Test
 • SWE.6 Software Qualification Test
 • SUP.1 Quality Assurance
 • SUP.8 Configuration Management
 • SUP.9 Problem Resolution Management
 • SUP.10 Change Request Management
 • MAN.3 Project Management
 • ACQ.4 Supplier Monitoring

Součástí školení samozřejmě zůstává vysvětlení logiky normy, smyslu úrovní schopností a její ogranizace. Každý účastník se tak bude v normě bez problémů orientovat a může s ní samostatně pracovat.

Školení Automotive SPICE v rozsahu VDA je dvoudenní. Třetí den může být využit jako workshop věnovaný použití normy v podmínkách vaší organizace.