Agilní návrh – story points, story maps, uživatelské příběhy

Základem moderního vývoje aplikací je popis způsobu, co uživatel dělá a jak k tomu aplikaci bude využívat. Tento přístup je velmi odlišný od „tradičního přístupu“ postaveného na sběru uživatelských požadavků.

Agilní návrh – story points, story maps, uživatelské příběhy

Kurz vás naučí, jak pracovat s uživatelským příběhem, jak zapojit přímo uživatele do vymýšlení, návrhu a protypování aplikace a jak přitom dokázat vývoj plánovat a řídit, aby v daném čase a rozpočtu vznikl potřebný produkt.

Hlavní témata

  • Společná analýza problémů formou story mapy – popisu z pohledu aktéra resp. budoucího uživatele.
  • Páce se story mapou v papírové i v elektronické podobě (v Enterprise Architect)
  • Proces zpracování poznatků ze story map
  • Proces přípravy plánu zpracování požadavků a jeho sledování v průběhu vývoje
  • Odhady a prioritizace nad story mapami