Mnozí vám nabízí analýzy, rady, koučink nebo mentoring. To všechno umíme také, ale především nabízíme praktické zkušenosti přenesené do autoatizované podpory všech stupňů řizení od vrcholového managementu až po individuální práci jednotlivců. V moderním indormačním systému na mobilu i v počítači budete mít pod kontrolou kvalitu, strategii, i všechny operativní činnosti.

AyMINE – informační systém a špičkové know-how o řízení, kvalitě, spolehlivosti a normách

Pomůžeme vám ke špičkové efektivitě, vynikající kulturře spolupráce a kontrolou všech povinností

Služby a produkty
Jsou s námi spokojeni
Aktuálně

Návrh nové aplikace

Informace jsou „zlatem“ každé firmy a podle se o ně pomáháme starat.

Definujeme, jak s informacemi pracovat, připra­vujeme návrh, co kde uchová­vat a komu dát přístup.

Navrhneme funkce a data, pomůžeme aplikaci nasadit a vymýšlíme, jak usnadnit lidem práci automatizací.

Automotive SPICE

Vývoj SW pro automobily je největší výzvou sou­čas­nosti. Prvořadým požadavkem je bez­pečnost pro pasažéry i okolí.

Pomáháme výrobním i vývojovým firmám s pomocí Automotive SPICE a ISO 26262 pra­covat tak, abychom vyráběné součástce mohli svěřit svůj život.