Školení plánování a řízení kvality při testování software

Naučíte se dbát o kvalitní výsledek sofwarového projektu od začátku prací. Nebudete zachraňovat situaci na poslední chvíli testováním, které sice odhalí, že je něco špatně, ale často příliš pozdě na to, aby se to dalo skutečně napravit.

Testování a především celkové řízení kvality prací je v mnoha IT projektech popelkou. Samozřejmě je to ke škodě nejenom kvality, ale i rozpočtu, protože není výjimkou, když se – často právě kvůli počátečnímu podceňování dohledu nad kvalitu práce – konečné náklady „na kvalitu“ vyšplhají na nejvyšší položku celého rozpočtu.

Školení vám pomůže, abyste se projektech dokázali o kvalitu od začátku správě starat i odhadnout náklady, které si zajištění kvality při vývoji software vyžádá.

Školení není školením o testování. Smyslem školení je naučit tým vnímat kvalitu software jako úkol od samotného začátku prací a tak k problematice přistupovat.Testování se školení samozřejmě věnuje také, protože i při vší ostatní péči vždy zůstává nezbytnou součástí celého procesu.

Určeno pro

 • Celé týmy vyvíjející softwareí.
 • Vedoucí testování
 • Projektové vedoucí
 • Všichni vedoucí pracovníci v IT, kteří mají na starosti vývoj

Hlavní témata

 • Náhled na celou problematiku zajištění kvality
 • Řízení kvality v průběhu celého projektu
 • Odpovědnost a součinnost jednotlivých účastníků projektu za celkovou kvalitu výsledku
 • Přehled různých typů testů – K čemu jsou a nejsou vhodné
 • Příprava testů (Co všechno je třeba naplánovat, připravit)
 • Návrh snadno testovatelného software – Jak si testování zjednodušit
 • Kdy automatické testy ano a kdy ne aneb re-usability

Mentoring pro vedoucí testování a manažery kvality u software

Pokud už máte zahájený projekt, může pro vás být výhodnější využít místo kurzu mentoring. Budeme vám pomáhat přímo s prací, kterou děláte, takže nejenom získáte zkušenosti, ale i si ušetříte práci.