Kurzy Enterprise Architect

Enterprise architect od Sparx Systems je jednoznačně nejrozšířenějším nástrojem pro analýzu a modelování u nás. Vděčí za to přiměřené cenové politice, dobré podpoře analytických jazyků UML, ArchiMate i BPMN a celkově dobré použitelnosti.

O školení

Naše série školení vám pomůže nejenom osobně se naučit nástroj používat, ale také jej dostat do týmu a efektivně využívat pro týmovou spolupráci. Sérii tvoří sebe volně navazující bloky, které pomohou začátečníkům, pokročilým samoukům i celým týmům využívat nástroj efektivně.

Kontaktujte nás a domluvíme optimální rozsah kurzů podle potřeb a zkušenosti vašeho týmu.

Enterprise Architect pro začátečníky

Cílem kurzu je naučit rutinní práci s nástrojem Enterprise Architect:

 • Filozofie nástroje a ovládání
 • Praktické používání nástroje
 • Způsoby ukládání a sdílení dat
 • Základy exportování modelu

Enterprise Architect pro pokročilé (rutinní) uživatele

Kurz je určen pracovníkům, kteří již EA rutinně využívají pro kreslení a modelování.

 • Rychlá a efektivní orientace a změny v modelu
 • Práce s modelem v projektu
 • Nástroje pro řízení změn, revizí a komunikace
 • Výstupy, skriptování a exporty

Enterprise Architect jako týmový nástroj

Školení pro práci v týmu.

 • Principy metodiky sdíleného modelu
 • Pracovat ve skupině, nehádat se a nelézt si do zelí
 • Sdílet informace s uvnitř i mimo vlastní tým
 • Používání více jazyků v rámci jedné metodiky
 • Dlouhodobé udržování As-Is a To-Be stavu

Enterprise Architect a AyMINE

Cílem kurzu je naučit efektivní práci s požadavky i analýzou v prostředí webové aplikace AyMINE a současně využívat modelovací možnosti Enterprise Architect pomocí synchronizovaného modelu.

 • Fungování synchronizace mezi nástroji (funkční pohled pro uživatele)
 • Metodika vývoje požadavků s využitím sdílení informací
 • Doporučení, jak efektivně synchronizovat data mezi oběma systémy
 • Verzování požadavků i analýzy
 • Vzorový příklad

Navazující kurzy

Používání nástroje je nezbytnou, ale nikoli postačující schopností pro kvalitní tvorbu analýzy. Nabízíme řadu dalších školení, které pokrývají všechny oblasti analýzy.

Především doporučujeme: