Školení SysML

SysML je klíčovým nástrojem systémové analýzy – návrhu systémů složených z hardware i software.

Naše školení je určeno týmům, které systémy vyvíjejí a navrhují.

V rámci kurzu se naučíte používat SysML pro systémovou analýzu. Současně se na jeho používání podíváme v širším kontextu návrhu systémů v souladu se standardy (ISO 26262, Automotive SPICE, ISO 61508), které formální metody systémové analýzu vyžadují.

Školení jsme připravili na základě dlouholetých zkušeností s týmy, které vyvíjejí komponenty zejména pro automobilový průmysl. Jazyk SysML probíráme maximálně prakticky, takže po absolvování školení se mohou účastníci rovnou pustit do systémového návrhu ve vlastním projektu.

Kurz je určený

  • Kurz je určen všem v týmech, které budují komplexní systémy obsahující elektroniku i software
  • Vývojářům embeded systémů nebo systémům složených z distribuovaných komponent.

Obsah školení

Školení prochází syntaxi i sémantiku jazyka SysML, ale především se soustředí na praktické způsoby používání a modelování.

Den 1 – základy jazyka

  • Modelování celého systému – strukturální analýza
  • Modelování dynamiky systému – analýza chování
  • Návrh komponent – detailní analýza
  • Dokumentace v souladu se standardy ISO 26262, Formel Q, Automotive SPICE

Den 2 – praktický workshop

  • Den pro praktické cvičení
  • Řešení modelové úlohy podle potřeb účastníků
  • Zkrácená verze všechn kroků od definice požadavků až po příklad detailní analýzy

Prostředí modelování

V rámci kurzu používám nástroj Enterprise Architect a pro ukázky integrace SysML do celého procesu vývoje podle standardů i systém AyMINE. Pro účast na workshopu není znalost Enterprise Architect potřebná