Jazyky analýzy

Práce analytika vyažuje, aby uměl používat jazyky, které kvalitní analýzu umožňují. Série našich školení se zaměřuje na nejčastěji používané jazyky a vysvětuje jejich použití na řadě praktických příkladů. Současně je zasazuje do celého kontextu procesní, business a technické analýzy, vysvětluje, na co jsou vhodné, jak je kombinovat a jak je používat pro komunikaci s ostatními účastníky projektu.


Modelování enterprise architektury – ArchiMate®


Školení modelování enterprise architektury

ArchiMate® je nesporně jeden z nejdůležitějších jazyků business analýzy a enterprise architekty. Naše školení se opírají o mnoho let praxe analýzy a architektury v Enterprise Architect s využívání ArchiMate v různých typech projektů; od návrhu software po fůze společností.

Příklad našeho použití ArchiMate najdete v technické dokumentaci AyMINE

ArchiMate® je registrovanou známkou the OpenGroup.

Jazyk pro efektivní softwarovou analýzu – UML


Školení UML pro analytiky

UML je velmi efektivním nástrojem pro softwarovou analýzu, kdy je třeba jít k detailu, jak spolupracují informační systémy, a jak pracují s daty. Náš kurz je je specifický tím, že je určen analytikům na pomezí business a softwarové analýzy.

Na kurzu se naučíte:

  • Využívat strukturální a behaviorální prvky jazyka
  • Modelovat požadavky
  • Modelovat architketuru řešení
  • Strukturovat analýzu
  • Komunikovat analýzu s ostatními účasntíky projektu (businessem i vývojem)

Jazyk pro procesní modelování – BPMN


Školení BPMN

BPMN je nejrozšířenější jazyk procesního modelování. Náš kurz, postavený na využití jazyka v mnoha projektech, vás naučí tento jazyk prakticky využívat.

Naučíte se jazyku rozumět a aktivně s ním pracovat.


Certifikace


Certifikace business analytiků

Chcete garantovat své schopnosti? Využijte certifikaci business analytiků.