Školení aplikační architektury

Techniky a postupy, které by měl umět každý, kdo to s business analýzou myslí vážně

S přístupem, který vás naučíme, bude vámi navržený systém i jeho dokumentace sloužit i za 5–10 let, a to dnes pro informační systémy rozhodně není standardem. Cyklus školení učí přemýšlet o architektuře systému, modelovat a dokumentovat řešení tak, aby mu porozuměli a byli schopni jej spravovat i lidé, kteří se na vývoji nepodíleli.

Čím se softwarová analýza liší od business analýzy

Softwarová analýza sa zaměřuje – na rozdíl od business analýzy, na kterou máme samostatný cyklus školení – na technickou stránku řešení a míří více do oblasti designu komplexních modulárních aplikací a podnikových systémů.


Školení není spjato s žádným vývojovým prostředím ani konkrétní architekturou. Témata pokrývají principiální otázky kvalitního návrhu a nejsou výukou nástroje nebo jazyka.

Určeno pro

 • Architekty a analytiky, kteří více než potřeby businessu řeší otázky, jak vypracovat zadání vývojovému týmu, systém udržovat a rozvíjet
 • Celý vývojový tým. Díky tomu je možné otevřeně diskutovat potřebu architektury a její současný stav. Školení proto poskytujeme formou interního kurzu pro vývojové týmy.

Obsah cyklu školení

Témat, které jsou při návrhu systému důležité, je řada. Kurz je proto vždy sestaven podle potřeb vašich pracovníků a typu aplikací, které vyvíjíte. Kontaktujte nás a optimální program domluvíme.

Přehled témat sofwarové analýzy

V rámci cyklu doporučujeme volit z následujících témat.

 • Cíle kvalitní softwarové analýzy a architektury
 • Co znamená analýza
 • Modely aplikační architektury
 • Význam interního rozhraní
 • Vyvážit univerzalitu a výkon
 • Práce s legacy kódem
 • Jak posoudit, kdy je část aplikace zralá na výměnu
 • Dokumentace analýzy (UML, ArchiMate)
 • Udržitelná dokumentace aplikace (příklad s využitím nástroje Sparx Enterprise Architect)
 • Komunikace softwarové analýzy
 • Vliv vnitřní logiky aplikace na její použitelnost
 • Softwarová analýza a design v agilních procesech

Podle potřeb a zaměření účastníků je možné témata doplnit o bloky business analýzy nebo naopak bloky z oblasti teorie vývoje informačních systémů (např. Petriho sítě, grafy a grafové algoritmy, statistika, neuronové sítě atd.)

Může se vám hodit

Naše kurzy vycházejí z praxe a praktické pomoci klientům. I vám se proto může hodit naše praktická pomoc.