AyMINE Framework – školení od autorů

AyMINE Framework poskytuje nástroj pro efektivní vývoj aplikací. Za týden můžete mít hotový první modul, a my vás rádi naučíme, jak do toho.

Cílem kurzu je naučit vývojové pracovníky vytvářet vlastní moduly v AyMINE ať už pro interní používání, nebo pro komerční poskytování.

Určeno pro

  • Školení je určeno jednotlivcům i týmům, které mají zájem na frameworku stavět vlastní moduly a řešení.

Hlavní témata

  • Vnitřní logická struktura frameworku
  • Objekt v AyMINE – jeho popis
  • Definice uživatelského rozhraní
  • Orchestrace funkcí z klienta na server
  • Funkce pro klientské prostředí
  • Jak je zajištěna bezpečnost
  • Modul, jeho součásti a instalace
  • RAD – Rapid Application Development a jak funguje pro moderní webové aplikace
  • Rozhraní pro plug-in komponenty do klientské aplikace

Školení je standardně dvoudenní s navazujícím workshopem.

Pro týmy, které nejsou definitivně rozhodnuty o využívání frameworku, je poskytováno kratší jednodenní školení.

V rámci workshopu vytvoříme vlastní modul a s objektem a nasadíme ho do reálného (testovacího) prostředí.


Školení je standardně realizováno na pracovišti objednatele; je možné i online.

Školení je v češtině nebo v angličtině.

Pro účely školení nejsou potřebné licence. Školení probíhá v testovacím a školícím prostředí PDQM.