Školení sytémů jakosti – ISO 9001

Norma ISO 9001 je základem celého systému jakosti a její plnění je předpokládáno i při plnění většiny dalších procesních norem, např. ISO 20000, ISO 26262 nebo IATF 16949.

O školení:

  • Nabízené školení ISO 9001 je praktickým vysvětlením principů normy a jejich dopadů do řízení organizace.
  • Školení je součástí balíčku pomoci firmám implementovat systém jakosti postavený na standardech IATF, ISO, SPICE nebo CMMI.
  • Pro vedoucí pracovníky, kteří se připravují nebo již pracují na zavedení systémů jakosti.
  • Organizujeme firemní vzdělávání a náš kurz je určen firemním kolektivům.

Obsah kurzu:

  • Principy a požadavky normy
  • Dopady normy na jednotlivé procesní skupiny – návrh a vývoj, výrobu, dodávky služeb
  • Dopady na plánování a řízení firmy
  • Požadavky normy na kvalifikace pracovníků
  • Pravidla a odpovědnosti, která musí firma naplňovat
  • Doporučení a tipy, jak normu implementovat efektivně

Zaměření kurzu vždy mírně upravujeme podle typu činností firmy.

Proč zvolit naše školení

Školení vede zkušený pracovník, který byl řadu let auditorem normy u akreditovaného střediska. Především ale řadě firem pomáhá se zaváděním systému jakosti podle různých standardů a norem s cílem, aby jim tyto standardy skutečně pomohly a nebyly pouze formálním plněním pro potřeby získání certifikátu.

Školení svým zaměřením a formou směřuje na lidi, kteří se s procesními normami dosud nesetkávali, ale mají odpovědnost za efektivní fungování firmy. Představuje systém jakosti jazykem procesů, úkolu a závazků, které musí jednotliví pracovníci plnit. Školení je významným prvkem naší pomoci firmám při zavádění systémů jakosti do praxe.

Školení není alternativou k povinnému vzdělávání pro auditory certifikačních organizací a dalších pracovníků, kteří požadují certifikát své kvalifikace.

Doporučujeme související služby