Řízení sociální služby

Nabízíme moderní flexibilní systém pro řízení sociální služby

Nabízíme systém, který poroste s vámi. Nesoustředí se na jednu službu, ale pokrývá potřeby organizace moderně a komplexně. Pamatuje na komunikaci, bezpečnost i plánování.

Platforma AyMINE, ve které je systém vytvořen, je otevřené prostředí, které umí růst, integrovat a rozšiřovat o nové moduly – nejenom moduly od nás, ale od kohokoli jiného. Využívá nejmodernější nástroje a díky tomu je pohodlný na práci i rychlý na vývoj. Systém tak bude růst s vámi a bude vám díky tomu sloužit i pro nové služby, nové požadavky státu, nové způsoby účtování.

Řízení péče

 • Hodnocení zdravotního stavu
 • Co je třeba udělat
 • Kdo to zaplatí
 • Kdo to udělá

Plánování

 • Plánování kapacit na rok dopředu
 • Rozplánování jednotlivých lidí do dne
 • Výpočty úkolů po minutách
 • Plánování aut, místností, prostředků

Finance

 • Rozpočet – plán příjmů a výdajů
 • Cash-flow – plán pro rok
 • Kalkulace ceny za služby
 • Fakturace rodině
 • Účtování pojišťovně

Majetek

 • Od nákupu po odpis
 • Přehled, co je na skladu
 • Evidence vydaného majetku
 • Kontrola revizí
Vývoj software na zakázku
Funkce a vlastnosti

Systém zaměřený na efektivitu

 • Rychle ovladatelný systém s podporou klávesových zkratek
 • Možnost více oken a Drag & Drop
 • Mobilní aplikace i pro starší uživatele – možnost velkých písmen, kontrastního zobrazení, zjednodušení informací
 • Efektivní správa: i instalovaná aplikace podporuje dálkovou aktualizaci funkcionality
 • Mazání do koše – snížení stresu z práce

Práce v terénu i na pracovišti

 • Mobilní aplikace i plně mobilní webový přístup
 • Veškerá data dostupná
 • Optimalizováno pro malé datové přenosy
 • Funguje i na pomalém
 • Denní úkoly, kontakty na klienty
 • Poslat omluvu, zavolat, najít cestu na mapách

Správa zaměstnanců

 • Sledování výkazů
 • Podklady pro mzdy
 • Možnost sledování docházky (přes terminál s mobilem nebo kódem)

Komunikace

 • Rozhraní pro data z web formulářů
 • Formuláře pro hodnocení zdravotního stavu i spokojenosti klienta
 • Chaty ke klientům
 • Možnost přímé komunikace s ošetřujícími lékaři vč. bezpečného předávání dokumentace
 • E-půjčovna - rezervace

Správa financí

 • Výpočty ceny za služby
 • Faktury
 • Připraveno na přecho na euro

Každodenní úkoly i projekty

 • Rychlé úkolování podle vzorových úkolů – možnost stanovení závazných postupů
 • Potvrzení důležitých úkonů kontrolujícím pracovníkem
 • Samostatné oblasti úkolů i pro projekty – oddělená správa projektové dokumentace
 • Vzorové úkoly usnadňující zadávání práce s překlady do ukrajinštiny (příp. dalších jazyků)
Datové evidence

Klient

 • Smluvní dokumentace
 • Zdravotní stav
 • Související kontakty
 • Veškerá historie
 • Hodnocení pomocí dotazníků – interní, od klienta, od pečujících a blízkých osob

Pečovatelky

 • Úkoly a úkony – plán a výkazy
 • Klienti, které navštěvují
 • Databáze znalostí s vyhledáváním – doporučené postupy i pro noční sestry
 • Správa pracovní doby a plánování úkolů pouze do směn

Lokality

 • Domy, patra, místnosti
 • Přehled, kde kdo je a co kde je
 • Podklady pro inventury
 • Plány rizik aneb co dělat když … – podklady pro záchranáře, opraváře apod.

Majetek

 • Přehled majetku po produktech
 • Sklady a kontrola zásob
 • Možnost kontroly vydávání léků – evidence po dávkách (pilulka, injekce)
 • Pořizovací a aktuální cena (odpisy)
 • Vydaný a zapůjčený majetek
 • Kontrola revizí – hlídání, kdy je třeba proměřit tlakoměr, pozvat revizi na lékovou pumpu

Zaměstnanci

 • Kompletní data o zaměstnanci i kandidátech
 • Pracovní smlouvy
 • Pracovní výkazy, pracovní doba po měsících
 • Chráněná personální dokumentace
 • Vzdělávání, kurzy, kvalifikace

Dokumentace

 • Dokumenty chráněné před přístupem
 • Kontrola číselných řad – spisová služby
 • Ochrana před odstraněním
 • Exporty do XLS, reporty včetně příloh

Zdravotní data

 • Evidence zdravotního stavu
 • Lékařské záznamy s ochranou přístupu
 • Vykazování lékařských úkonů

Za hranici sociálních služeb

Systém vám pomůže i tam, kde jednoúčelově zaměřené systémy končí:

 • Telemedicína - pomoc a komunikace s klienty na dálku
 • Řízení projektů ať už mají prostředky interní, nebo třeba z EU fondů
 • Poskytování kvalitní sociální péče, která umí provázet celou rodinu:
  • Udržování kontaktu s rodinou
  • Kontakt s rodiny s odcházejícím členem - možnost on-line mostu s posíláním fotek a vzkazů

Komunikace s rodinou, podpora jazyků

Překlady pro pracovníky, klienty i rodinu

Lidí ze zahraničí přibývá a bude přibývat na všech stranách - mezi pečovatelkami i klienty. AyMINE je připraven na mezinárodní prostředí

 • Rozhraní v ukrajinštině i angličtině, další jazyky v přípravě
 • Automatické překlady usnadní komunikaci
 • Možnost generovat smlouvy, formuláře a dotazníky ve více jazycích

Informovanost

Komunikace mezi pracovníky a s rodinou je klíčovou součástí péče. Posílejte si vzkazy a upozornění, udržujte všechny v obraze.

 • Změnil se stav klienta? Díky příznaku a upozornění bude každý vědět, že je třeba změnit přístup
 • Není klient doma? Rodina může poslat vzkaz, který je u klienta hned vidět - zastihne pečovatelku, i když je u jiného klienta. Systém zprávu přiřadí ke klientovi a pečovatelka bude vědět, že se situace změnila.

Bezpečnost

Systém důsledně chrání data. Můžete se spolehnout, že plní všechny požadavky GDPR, které jsou pro systém udržující mnoho informací ohledně zdraví, pohybu lidí, jejich pobytu a vztahů naprosto zásadní. I přes jejich dodržování poskytne každému uživateli informace, které pro práci potřebuje, ale zase je stáhne, když už potřeba nejsou.

Systém může šifrovat citlivé zdravotní zprávy i vedle toho umožnit diskuzi a varování mezi všemi, kde o klienta pečují. Bezpečnost se týká každého místa – např. diskuze je otevřená, ale jenom pro ty, kdo si klientem pracují.

Rychlost vývoje

Dříve se systémy vyvíjely roky a změny dělaly měsíce. Framework AyMINE zkracuje vývoj na měsíce a vývoj nových funkcí na hodiny:

 • Potřebujete formulář s otázkami, na základě kterých se provede vyhodnocení, připraví výstup a uloží u klienta? Máte do druhého dne. Není to těžší než Google forms.
 • Potřebujete evidovat nové údaje u klienta? Otázka na 10 minut (uživatelsky definovaná pole)
 • Nový typ smlouvy s klientem? Úprava formuláře za hodinu.
 • Nový export? Za dva dny

Nemáme report, který teď potřebujete? Nevadí, vstupy a výstupy moderní systém nezdrží. Nabízíme systém, který má v základu nejmodernější technologie, ale hlavně je připraven na potřeby současných organizací – dynamiku, komunikaci, bezpečnost a soustavé sledování kvality péče.