Software pro projektové řízení

Kvalitní a efektivní projektové řízení projektu vyžaduje systémovou podporu. Pokud máte dodržovat interní systém kvality, nebo externí metodiky, neobejdete se bez řešení, které tyto standardy podporuje.

Software automatizuje a zjednoduší

 • Automatizuje plánování
 • Zásadně zjednoduší každodenní správu úkolů
 • Všem do mobilu zadá úkoly a poskytne pracovní postup. Mohou tedy pracovat kdekoli
 • Evidenci požadavků a kontrolu, že jsou plněny
 • Kontroluje předávání a akceptace tak, aby byly splněny všechny požadavky na řešení
 • Pohlídá, aby činnosti splňovaly směrnice, standardy a jiné povinnosti
Jak software zjednoduší projektové řízení

Zjednodušení zadávání úkolů

Kroky projektu definuje metodika projektového řízení. Ať už použijete naši, nebo máte vlastní, metodika definuje, jaké činnosti a jak mají být provedeny. Úkoly není třeba popisovat, protože jejich zadání, postup i kontrola jsou předdefinovány metodikou, která vedoucímu projektu výrazně usnadní práci a současně vede k přesnější práci.

V závorce jsou uvedeny anglické názvy procesních oblastí, jak je vyžadují metodiky projektového řízení

Řízení úkolů (Task management)

Každý úkol má odpovědného pracovníka a případně tým dalších lidí, kteří se na něm podílí. Správa úkolů poskytuje dokonalý přehled, v jakém stavu projekt je, zda jsou dodržovány termíny, nebo je třeba někde posílit tým.

AyMINE využívá sdílené úkoly. Každému úkolu můžete definovat řešitelský tým a máte tak dokonalý přehled, kdo s kým a na čem spolupracuje. Projekt je navíc přehledný, protože nemusíte vytvářet úkoly jednotlivě pro pracovníky.

Další způsoby, jak vedení projektu systém usnadní:

 • Podpora vícejazyčných a dislokovaných týmů. Systém vám zásadně usnadní vedení projektu on-line, protože máte detailní přehled, kdo na čem pracuje.
 • Výkazy práce a kontrola plnění povinností – výkazy přímo spojené s úkolem a zpracovávaným požadavkem, dokumentem nebo testem jsou zásadní pro efektivní kontrolu, zda lidé skutečně odvedli práci, kterou vykazují.
 • Snadné předávání úkolů projektovému týmu přímo na mobil. Využijte mobilní aplikaci, která umožní přístup k informacím kdekoli v terénu. Nebo přistupujte přímo z mobilu přes web - aplikace je plně responzivní a navržena pro práci na mobilních zařízeních.
 • Dokladování – Uchovávání záznamů o činnostech v souladu s předpisy a normami. Projekt je kdykoli připraven na audit např. od vašeho zákazníka.

Zadání a správa požadavků (Requirement management)

Projektové řízení zahrnuje podporu pro definici zadání – definici požadavky na řešení i samotný tým. Zadání samozřejmě můžete dále v rámci systému rozvíjet – analyzovat, upřesňovat i komunikovat se všemi účastníky.

Správa požadavků je propojena s řízením úkolů. U každého úkolu vidíte, na čem se pracuje. Ale také naopak - pro každý požadavek víte, kdy a kdo jej zadal, kdo jej řešil a kdo kontroloval.

Provázanost projektového řízení a řízení požadavků je nezbytná i pokud váš projekt má plnit standardy kvality jako ISO 26262, ASPICE, CMMI aj.

Ochrana informací, nápadů a řešení (Intellectual property management)

V požadavcích a návrhu jejicřešení jsou často inforamce, které je třeba chránit. Samozřejmostí je omezit přístupy jenom na lidi, kteří s požadavky a návrhem mají pracovat, ale to často nestačí. Jakmile se tyto informace dostávají do dokumentů, téměř vždy putují emaily nebo zůstávají u účastníků projektu ještě roky po ukončení projektu.

AyMINE systém vám zajistí, aby se se všemi inforamcemi pracovali výhradně v systému. Nikdo nemá důvod (a nemusí mít ani právo) inforamce tisknout do dokumentů. Zásadně se tím omezí riziko, že se v průběhu projektu a zejména po něm dostanou kamkoli mimo projektovou kancelář.

Velmi citlivé inforamce je možné navíc šifrovat. Systém podporuje sdílení šifrované dokumentace.

Sdílení dokumentace a konfigurační řízení (Document management, Configuration management

Správa dokumentace není jenom sdílení, ale také revize, diskuze a uzavírání dokončeních částí, které jsou výstupem projektové etapy. AyMINE podporuje diskuze, schvalování a dokumentaci změn. Veškerou komunikaci tak vedete přímo v systému, je archivována a všem dostupná. Ušetříte si tím zbytečné posílání emailů.

Konfigurační řízení je nezbytnou součástí projektového řízení. Náš software je jediným řešením na trhu, které vám konfigurační řízení zajistí efektivně a v souladu se standardy ISO 26262, ASPICE, CMMI, ale i v souladu s požadavky spisové služby.

Integrace s analýzou (Analysis)

Řízení dokumentace a úkolů je integrováno i s analýzou. Potřeba analýzy je nezbytná pro projekty vývoje jakýchkoli větších celků - od automobilových součástek po výrobní linky, Je samozřejmou součástí i při návrhu software.

Integrujeme projektové řízení nejenom se správou požadavků, ale i modelováním s pomocí SysML, UML nebo ArchiMate. Modelování podopruje práci s Enterprise Architect, se kterým projektové řízení zajistí obousměrnou synchronizaci dat.

Podpora akceptace, přejímka a testování (Verification, Validation, Integration testing, Acceptance testing)

Součástí projektového řízení je vždy i ověřování, že výstupy jednotlivých projektových etap i celého projektu jsou dostatečně kvalitní. Podporujeme kompletní kroky akceptace a testování, takže v rámci jednoho systému testování nejenom naplánujete, ale i připravíte a realizujete testy.

Podpora dalších povinných procesů

  • Řízení rizik (Risk management)
  • Řešení problémů (Problem tracking & resolution)
  • Správa dokumentace a archivace / konfigurační řízení, revize a diskuze

Řiďte projekty jako experti

Pomůžeme vám spravovat projekty nejenom efektivně a pohodlně, ale především efektivně. Díky systému pro projektové řízení budete experty, kteří mají vše pod kontrolou a vědí. Systém vám zajistí, že nezapomenete nic důležitého. Ušetří vám mnoho času i nervů a snadno splníte požadavky řady standardů, počínaje ISO 9001. S naší metodikou ale snadno splníte např. i požadavky na vývoj v automotive sektoru podle standardů ISO 26262, VDA 6.5, Formel Q a dalších.

Tím, že systém implementuje podporu pro všechny činnosti, které se mají v projektech dělat, nemusíte přemýšlet o tom, co dělat a jak. Získáte oprávněnou sebejistotu, podpořenou metodikou.

Založte si účet

Pro začátek stačí jediné – založte si bezplatně účet a můžete začít.

Využijte při řízení projektů naše zkušenosti

Máme mnohaleté zkušenosti s řízením projektů různých typů. Zkušenosti jsme promítli do systému, aby splňoval vše, co je v projektovém řízení potřeba, pomáhal s procesy a práci maximálně zjednodušil.

 • Vedli jsme projekty všech velikostí
 • Naši odborníci pomáhají firmám zavádět systémy kvality, které na projektové řízení kladou vysoké nároky – ISO 26262, ASPICE, ISO 27000
 • Školíme a používáme standard projektového řízení PMBOK
 • Systém správy úkolů a jejich řízení máme u našeho klienta na starost přes 20 let. Stará se o kritické služby, na kterých business klienta stojí.