ISO/IEC 12207 – standard vývoje a správy software

ISO 12207 je mezinárodní normou definující standardní proces životního cyklu software. Kromě samotných procesů definuje terminologii, která je používána i v dalších standardech, včetně národních.

Procesy ISO 12207 jsou určeny pro oblasti nákupu, provozu a správy systémů (včetně softwarových) bez ohledu na to, zda je firma sama vytváří nebo je nakoupila od výrobce nebo třetí strany.

Procesy normy ISO 12207Stejně jako všechny současné procesní normy, i standard ISO 12207 nepředepisuje a dokonce ani nedefinuje hotové procesy, které by bylo možné vzít a použít (jak to dělají komerčně vytvářené metodiky nebo např. Prince 2), ale vytváří procesní rámec, který slouží jako předloha pro vytvoření vlastních procesů. Procesy musí být upraveny pro podmínky organizace i konkrétního projektu.

Hlavní organizační role standardu

Procesní mapu ISO 12207 ukazuje samostatný obrázek. Kromě procesů standard definuje i hlavní procesní role na úrovni organizačních jednotek:

  • Nakupující – role odpovědná za definici požadavků a stanovení zadání včetně požadavků na kvalitu pro dodavatele
  • Dodavatel – role, jejíž práce začíná převzetím objednávky a končí fakturací za dodané služby
  • Vývojář – role zajišťující samotný vývoj řešení a to včetně případné analýzy
  • Provozovatel – Subjekt zajišťující provoz systému a jeho podporu v době provozu
  • Správce – Subjekt starající se realizaci změn a migrace te starší verze systému na nový po ukončení jeho životnosti

Velmi blízko normě ISO/IEC 12207 je standard CMMI, jehož části CMMI-DEV a CMMI-SVC pokrývají oblasti vývoje i správy software.

Služby se vztahem k ISO 12207