Ocenili naše služby

Pomohli jsme v mnoha organizacích

Pomohli jsme našimi zkušenostmi už více než 100 společnostem zejména v Česku a Slovensku, ale např. i v Belgii. Jsme rádi za každou spolupráci, ze kterých rostou i naše zkušenosti.

Lidé a firmy, kteří objednávali naše služby, měli společné:

 • Měli zájem, aby vnitřně fungovaly co nejlépe
 • Věděli, že odborná kvalifikovaná podpora je lepší, než se snažit si všechno vymyslet sami
 • Oceňovali kvalitní pomoc, která pamatuje na detaily i důsledky
 • Zajímali se více o skutečný přínos než o líbivé rady

Našimi zákazníky jsou...

 • Společnosti, kde si umí spočítat cenu času a vědí, že systémová i odborná podpora se jim bohatě vrátí na ušetřeném čase.
 • Firmy, které se rozvíjejí a mají zájem, aby s rostoucím počtem pracovníků i velikostí projektů zůstávala jejich práce kvalitní, efektivní a týmy byly flexibilní.
 • Společnosti, které využívají nebo chějí využivat informační systémy, nemají vlastní zkušené IT pracovníky a potřebují pomoci s výběrem, definicí a nasazením.
 • Střední a velké firmy, které mají zájem o některá z našich školení.
 • Firmy, které potřebují zlepšit spolupráci týmů, efektivitu managementu, zavést politiku bezpečnosti, standard kvality nebo zlepšit úroveň správy ICT (IT Governance).

Pomáháme v řadě oblastí

Podporujeme firmy z širokého spektra oborů

IT sektor

Naše projekty pro IT sektor:

 • Vypracování analýzy pro informační systém
 • Business studie proveditelnosti při přípravě nového řešení
 • Dohled nad kvalitu při vývoji, dodávce nebo nákupu IS
 • Vzdělávání analytiků, vedoucích projektů i manažerů
 • Procesní zlepšování – projektové řízení, organizace práce, CMMI, ISO 20000
 • Bezpečnost dat a kvalita poskytovaných služeb – CMMI-SVC, ITIL, Cobit, ISO 27000, ISO 14000, OHSAS 18000
 • Dohled nad kvalitou při dodávkách informačních systémů
Státní správa, školství

Naše projekty pro státní správu a školství:

 • Audit správy dat a informačních systémů
 • Konzultace a podpora při nastavení systému strategického řízení na celostátní úrovni
 • Školení pro IT pracovníky
 • Hodnocení IT projektů a dodávek
 • Audity dodavatelských smluv
 • Konzultace v oblasti managementu
 • Dohled nad kvalitou při dodávkách informačních systémů
Finance

Naše projekty pro finanční sektor:

 • Vypracování analýzy pro informační systém
 • Vzdělávání, mentoring a koučink manažerů
 • Vzdělávání analytiků, vedoucích projektů i IT manažerů
 • Audity dodržování legislativy a regulatorních nařízení
 • Školení a poradenství ke sjednocení business a IT strategie
 • Dohled nad kvalitou při dodávkách informačních systémů
 • Analýza dopadů nové legislativy a příprava projektu pro úpravu vnitřních pravidel v souladu s novou legisltivou
 • Spolupráce na návrhu architektury nových IS
 • Poradenství v oblasti organizace a řízení práce
Telekomunikace

Naše projekty pro IT sektor:

 • Vypracování analýzy pro systém
 • Business studie proveditelnosti
 • Dohled nad kvalitu při vývoji, dodávce a nákupu IS
 • Vzdělávání analytiků, vedoucích projektů i manažerů
 • Dodávka OSS systému
Automobilový průmysl

Naše projekty v oboru:

 • Školení standardu ISO 26262
 • Konzultace a podpora zavedení procesních a bezpečnostních standardů
 • Výběr vhodných pracovníků na pozice správy IT, procesů, bezpečnosti a kvality
 • Mentoring a koučink
Média a PR

Naše projekty v oboru:

 • Výběr a kontrola nad nasazením interních IS
 • Vedení interního projektu
 • Audit a poradenství ohledně IT strategie
 • Audit poskytovaných interních IT služeb
 • Audit fungování organizace a optimalizace firmy
Neziskový sektor

Naše projekty v oboru:

 • Poradenstí v oblasti řízení procesů a projektů
 • Poradenství v oblasti organizace a řízení práce
 • Audit a poradenství ohledně IT strategie
 • Optimalizace interního fungování
 • Vytvořených finančních a organizačních směrnic
 • Audit hospodaření (pozn. nejde o audit ve smyslu auditu od akreditovaného finančního auditora)