Ať už je pro vaši firmu IT chloubou, nebo se bojíte, aby nebylo zhoubou, dokáže vám PDQM pomoci ke zlepšení. Stejně tak vaše procesy, strategie i zkušenosti managementu a lidí umíme nahlédnout okem zkušeným, nezávislým a kritickým. A proč to dělat? Nezaujatý pohled nastaví zrcadlo, ve kterém uvidíte, před čím mnozí dlouho zavírali oči. Je to nejlepší první krok ke zlepšování. PDQM je pro všechny, kteří o IT, firmě, lidech a schopnostech přemýšlejí hlavou.

S hlavou nejdál dojdeš

Jsme tým konzultantů, který nabízí komplexní servis, praktická řešení a špičková školení.

Naše služby
Jsou s námi spokojeni
Aktuálně

Návrh nové aplikace

Informace jsou „zlatem“ každé firmy a podle se o ně pomáháme starat.

Definujeme, jak s informacemi pracovat, připra­vujeme návrh, co kde uchová­vat a komu dát přístup.

Navrhneme funkce a data, pomůžeme aplikaci nasadit a vymýšlíme, jak usnadnit lidem práci automatizací.

Automotive SPICE

Vývoj SW pro automobily je největší výzvou sou­čas­nosti. Prvořadým požadavkem je bez­pečnost pro pasažéry i okolí.

Pomáháme výrobním i vývojovým firmám s pomocí Automotive SPICE a ISO 26262 pra­covat tak, abychom vyráběné součástce mohli svěřit svůj život.

Testování aplikace

Aplikace, na kterou se firma nemůže plně spolehnout, je horší, než nic.
Proto se staráme, aby nová aplikace byla řádně otestována a její chování všem uživatelům srozumitelné.
Zajistíme, že aplikace skutečně pomáhá, protože dělá, co má.