Mnozí považují IT ve firmách za vysokou nákladovou položkuq , ale my se umíme postarat, aby náklady odpovídaly přínosům. Nejnom, že umíme dodat informační systém rychle a levně, především umíme poradit, jak se o celé IT starat, aby poskytovalo právě ty služby, které jsou potřebné. Procesy, strategie i zkušenosti lidí umíme nahlédnout okem zkušeným, nezávislým a kritickým. A proč to dělat? Nezaujatý pohled nastaví zrcadlo, ve kterém uvidíte, před čím mnozí dlouho zavírali oči. Je to nejlepší krok ke zlepšování. PDQM je pro všechny, kteří o IT, firmě, lidech a schopnostech přemýšlejí hlavou.

S hlavou nejdál dojdeš

IT firma s týmem, který poskytuje kvalitní systémy, komplexní servis a špičková školení.

Služby a produkty
Jsou s námi spokojeni
Aktuálně

Návrh nové aplikace

Informace jsou „zlatem“ každé firmy a podle se o ně pomáháme starat.

Definujeme, jak s informacemi pracovat, připra­vujeme návrh, co kde uchová­vat a komu dát přístup.

Navrhneme funkce a data, pomůžeme aplikaci nasadit a vymýšlíme, jak usnadnit lidem práci automatizací.

Automotive SPICE

Vývoj SW pro automobily je největší výzvou sou­čas­nosti. Prvořadým požadavkem je bez­pečnost pro pasažéry i okolí.

Pomáháme výrobním i vývojovým firmám s pomocí Automotive SPICE a ISO 26262 pra­covat tak, abychom vyráběné součástce mohli svěřit svůj život.