Odborníci na systémové aplikace, normy a standardy

Vyvinuli jsme špičkovou systémovou podporu pro vaši práci.

Služby a produkty
Jsou s námi spokojeni
Aktuálně

Návrh nové aplikace

Informace jsou „zlatem“ každé firmy a podle se o ně pomáháme starat.

Definujeme, jak s informacemi pracovat, připra­vujeme návrh, co kde uchová­vat a komu dát přístup.

Navrhneme funkce a data, pomůžeme aplikaci nasadit a vymýšlíme, jak usnadnit lidem práci automatizací.

Automotive SPICE

Vývoj SW pro automobily je největší výzvou sou­čas­nosti. Prvořadým požadavkem je bez­pečnost pro pasažéry i okolí.

Pomáháme výrobním i vývojovým firmám s pomocí Automotive SPICE a ISO 26262 pra­covat tak, abychom vyráběné součástce mohli svěřit svůj život.

AyMINE — správa vaší firmy

Podpora podnikových procesů a dat, která vám ušetří mnoho času.
V AYMINE vyřídíte vše, co firma potřebuje, aby mohla snadno fungovat a v prostředí, které vás bude bavit.

Pro specializované potřeby připravíme podporu doslova na míru.