Mnozí poskytují rady, koučink nebo mentoring. To všechno umíme také, ale především nabízíme systémovou podporu všech stupňů řizení od vrcholového managementu až po individuální práci jednotlivců. V moderním indormačním systému na mobilu i v počítači budete mít pod kontrolou každodenní procesy, strategické projekty i rozvoj pracovníků.

AyMINE – informační systém se špičkovým know-how o řízení, spolehlivosti a normách

Poskytujeme systémovou podporu, školení i konzultace pro management, plnění standardů i dodržování norem.

Služby a produkty
Jsou s námi spokojeni
Aktuálně

Návrh nové aplikace

Informace jsou „zlatem“ každé firmy a podle se o ně pomáháme starat.

Definujeme, jak s informacemi pracovat, připra­vujeme návrh, co kde uchová­vat a komu dát přístup.

Navrhneme funkce a data, pomůžeme aplikaci nasadit a vymýšlíme, jak usnadnit lidem práci automatizací.

Automotive SPICE

Vývoj SW pro automobily je největší výzvou sou­čas­nosti. Prvořadým požadavkem je bez­pečnost pro pasažéry i okolí.

Pomáháme výrobním i vývojovým firmám s pomocí Automotive SPICE a ISO 26262 pra­covat tak, abychom vyráběné součástce mohli svěřit svůj život.