Školení testovacího nástroje Selenium

Cílem našeho kurzu je na praktických příkladech a ukázkách načit používání Selenium. Pomůžeme vám nástroj využívat pro práci, ať už pracujete ve vývoji nebo v testovacím týmu. Kurz vede odborník, který má nejenom dlouholoté zkušenosti v  před­náškové a výukové oblasti, ale který především auto­matizuje testy pro řadu splečností.

Školení vždy předem po dohodě přizpůsobujeme typu práce a znalostem účasntíků. Kontaktujte nás, abychom vám mohli připravit optimální návrh.

Kurz Selenium IDE

Naučíte se pracovat v prostředím Selenium pro tvorbu automatických testů jen s využitím prohlížeče. Seznámíte se s frame­workem Selenium 2 z uži­vatel­ského hlediska. Tato část je určena pro testery i progra­ mátory, pro absolvování není nutná znalost programování. Automatické testy v rámci cvičení se budou vytvářet pomocí grafického editoru Selenium IDE, spuštěného jako plugin v prohlížeči Firefox.

Hlavními bloky jednodenního školení jsou:

  • Co je Selenium IDE a jak se používá
  • Příkazy pro psaní testů
  • Best practices pro psaní snadno udržovatelných a robustních testů

Kurz Selenium WEBDRIVER

Naučíte se programovat automatické testy a využívat je při kontinuální integraci (continuous integration).

Naučíte se psát jUnit automatické testy využívající Selenium API WebDriver v jazyce Java. Se školitelem si vyzkoušíte používání na ukázce, jak nakonfigurovat systém tak, aby se automaticky spouštěly testy ověřující správné fungování aplikace po každém commitu kódu do SVN.
Po absolovávání budete sami moci psát testy v zjedno­dušeném režimu bez okna prohlížeče (HtmlUnitDriver) a takové, které testují automaticky přímo v okně konkrétního prohlížeče (FireFoxDriver, InternetExplorerDriver). Seznámíte se s metodami přípravy dat v databázi tak, aby byly zajištěny stejné vstupní podmínky při opakovaných spouštěních testů.

Školení je celodenní a jeho obsah zahrnuje:

  • Úvod do Selenium podpory pro programování testů
  • Praktické cvičení pro tvorbu testů
  • WebDriver API
  • Pokročilé techniky tvorby testů