Školení plánování a řízení kvality při vývoji software

Naučíte se dbát o kvalitní výsledek sofwa­rového pro­jek­tu od začátku prací. Nebudete zachra­ňovat situaci na poslední chvíli testo­váním, které sice odhalí, že je něco špatně, ale často příliš pozdě na to, aby se to dalo skuteč­ně napravit.

Testování a především celkové řízení kvality prací je v mnoha IT projektech popelkou. Samozřejmě je to ke škodě nejenom kvality, ale i rozpočtu, protože není výjimkou, když se – často právě kvůli počátečnímu podceňování dohledu nad kvalitu práce – konečné náklady „na kvalitu“ vyšplhají na nejvyšší položku celého rozpočtu.

Školení vám pomůže, abyste se projektech dokázali o kvalitu od začátku správě starat i odhadnout náklady, které si zajištění kvality při vývoji software vyžádá.

Školení není školením o testování. Smyslem školení je naučit tým vnímat kvalitu software jako úkol od samotného začátku prací a tak k problematice přistupovat.Testování se školení samozřejmě věnuje také, protože i při vší ostatní péči vždy zůstává nezbytnou součástí celého procesu.

Obsah školení

  • Náhled na celou problematiku zajištění kvality
  • Řízení kvality v průběhu celého projektu
  • Odpovědnost a součinnost jednotlivých účastníků projektu za celkovou kvalitu výsledku
  • Přehled různých typů testů – K čemu jsou a nejsou vhodné
  • Příprava testů (Co všechno je třeba naplánovat, připravit)
  • Návrh snadno testovatelného software - Jak si testování zjednodušit
  • Kdy automatické testy ano a kdy ne aneb re-usability

Komu je školení určeno

Školení je pro celé týmy vyvíjející software, ale i pro vedoucí pracovníky v IT, kteří mají vývoj na starost, zejména vedoucí testování a projektový vedoucí.

Související kurzy

Nejbližším souvisejícím kurzem je kurz Testování software, se kterým se tento kurz logicky doplňuje. Fakticky tvoří spolu dvoudenní blok, ale každé školení má smysl i samostatně.

Mentoring pro vedoucí testování a manažery kvality u software

Pokud už máte zahájený projekt, může pro vás být výhodnější využít místo kurzu mentoring. Budeme vám pomáhat přímo s pra­cí, kterou děláte, takže nejenom získáte zkuše­nosti, ale i si ušetříte práci.