Kurzy standardů kvality

Kurzy nabízejí praktické zkušenosti s používáním a implementací řady důležitých standardů.

Všechny kurzy nabízíme formou interních kurzů pro organizace. Opakovaně jsme se přesvědčili, že standard musí v znát více lidí, aby jej mohla firma úspěšně používat. Ideální samozřejmě je, když se školení účastní ředitel vývoje nebo výroby.

Kurzy většinou upravujeme podle konkrétnho potřeb týmu nebo firmy.

Školení pro firmy z automobilového sektoru

Tzv. "automotive" společnostem už řadu let pomáháme plnit standardy, které jsou spjaté s elektronikou a softwarem.

Kurzy standardů kvality vývoje a správy

CMMI resp. ISO 15504 jsou propracované procesní standardy, které do detailu definují požadavky na činnosti při vývoji a správě.

Kurzy ISO norem

Další kurzy