Školení sytémů jakosti – ISO 9001

Norma ISO 9001 je základem celého systému jakosti a její plnění je předpokládáno i při plnění většiny dalších procesních norem, např. ISO 20000, ISO 26262 nebo IATF 16949.

Nabízené školení ISO 9001 je praktickým vysvětlením principů normy a jejich dopadů do řízení organizace. Školení je součástí balíčku pomoci firmám implementovat systém jakosti postavený na standardech IATF, ISO, SPICE nebo CMMI.

Školení je určeno všem vedoucím pracovníkům organizací, které se připravují nebo již pracují na zavedení systémů jakosti.

Upozornění: Nenabízíme otevřené školení pro jednotlivé zájemce. Organizujeme firemní vzdělávání a náš kurz je určen firemním kolektivům.

Obsah kurzu:

  • Principy a požadavky normy
  • Dopady normy na jednotlivé procesní skupiny - návrh a vývoj, výrobu, dodávky služeb
  • Dopady na plánování a řízení firmy
  • Požadavky normy na kvalifikace pracovníků
  • Pravidla a odpovědnosti, která musí firma naplňovat
  • Doporučení a tipy, jak normu implementovat efektivně

Zaměření kurzu vždy mírně upravujeme podle typu činností firmy.

Proč zvolit naše školení

Školení vede zkušený pracovník, který byl řadu let auditorem normy u akreditovaného střediska. Především ale řadě firem pomáhá se zaváděním systému jakosti podle různých standardů a norem s cílem, aby jim tyto standardy skutečně pomohly a nebyly pouze formálním plněním pro potřeby získání certifikátu.

Školení svým zaměřením a formou směřuje na lidi, kteří se s procesními normami dosud nesetkávali, ale mají odpovědnost za efektivní fungování firmy. Představuje systém jakosti jazykem procesů, úkolu a závazků, které musí jednotliví pracovníci plnit. Školení je významným prvkem naší pomoci firmám při zavádění systémů jakosti do praxe.

Školení není alternativou k povinnému vzdělávání pro auditory certifikačních organizací a dalších pracovníků, kteří požadují certifikát své kvalifikace.