Školení ISO 26262

Pomáháme firmám normu ISO 26262 dodržovat, posktujeme pro ni i systémovou podporu. Máme proto dostatek zkušeností, které jsme vložili i do nabízeného kurzu.

Sada školení ISO 26262, kterou nabízíme, je připravena pro různorodou skupinu účastníků. Vycházíme z předpokladu, že normu většina lidí nezná. Vysvětlujeme, jaké jsou povinností jednotlivých rolí, od odpovědnosti vedení organizace, přes vedoucí projektů, až po výkonné členy týmu. Role každého je odlišná, ale v rámci školení procházíme všechny povinnosti a ze zkušenosti víme, že je důležité, aby všichni získali potřebný všeobecný přehled, co norma požaduje.

Školení nabízíme v češtině, můžeme jej ale zajistit i v angličtině nebo němčině.

Školení normy ISO 26262

Školení je určeno všem členům vývojového týmu i vedoucím pracovníkům a nepředpokládá žádné předchozí znalosti

Školení je stadarně realizováno jako dvoudenní s navazujícím jednodením workshopem.

Obsah školení

Celodenní školení seznamuje se všemi principy a požadavky normy:

 • Klíčové pojmy a jejich význam
  (třídy bezpečnosti ASIL, požadavky, vady, závady)
 • Priority a důrazy
  (důraz na procesy, prokazatelnost zajištění bezpečnosti, životní cyklus bezpečnostních prvků)
 • Struktura procesů podle normy
 • Význam jednotlivých procesů na zajištění kvality
 • Vzájemná rozhraní mezi procesy
 • Metody analýz chyb a selhání (FTA, FMEA)
 • Procesy skupiny Výroba a provoz
 • Procesy skupiny Podpůrné procesy (specifikace a řízení bezpečnostních požadavků, Konfigurační a změnové řízení, kvalifikace subdodávek)

Podle zaměření firmy je speciální pozornost věnována oblastem, které firma primárně dělá, typicky výroba, vývoj, vývoj software.

Komu je školení určeno

Školení je určeno širokému spektru pracovníků. Školení vždy upravujeme podle zaměření organizace nebo týmu (zaměření an výrobu, vývoj technologie, vývoj softwarových modulů, vývoj komplexních celků).

 • Řídící pracovníci ve vývoji nových komponent
 • Řídcí pracovníci všech subdodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Pracovníci odpovědní za přípravu a řízení kvality výroby komponent
 • Pracovníci odpovědní za řízení servisních pracovišť nebo celých sítí autorizovaných servisů (pozn: Pro tuto skupinu nabízíme zkrácené jednodenní školení zaměřené pouze na oblasti relevatní k řízení životního cyklu vyráběného výrobku.)

Jednodení workshop k zavedení normy ISO 26262

Workshop kombinuje školení normy s revizí současné praxe a zahájením změn, které pomohou normu naplňovat.

Obsah workshopu:

 • Praktický příklad systémové analýzy
 • Revize současných procesů a standardů a hrubá analýza, co bude nutné revidovat, aby byly požadavky normy splněny.
 • Příklad systémové podpory normy, která umožní plnit normu a přitom nebýt zahlecen dokladováním

Alternativa: „Certifikované“ třídenní školení normy ISO 26262

I když neexistuje žádná oficiální certifikace kurzů norem ISO, různé certifikační autority tuto certifikací nabízejí. Zejména pro projekční kanceláře a vývojová pracoviště nabízíme třídenní školení, které certifikoval TÜV. Školení jde do detailů používání normy s řadou příkladů a cvičení.

Doporučujeme využít v případě, že váš zákazník explicitně poža­duje toto školení v Německu. (může být požadavek některých německých výrobců aut.)

Školení je v němčině nebo angličtině, v češtině není dostupné.

Související služby