Školení ISO 26262

Poskytujeme propracované školení, které využila přes 10 předních výrobců z automobilového průmyslu. Školení realizuje odboroník, který splečnostem pomáhá s projekty, které standard musí naplňovat.

ISO 26262 vytváří normativní rámec, zahrnující vše od kultury bezpečnosti, vývoj a výrobu, až po stažení výrobku. Svým rozsahem přímo ovlivňuje nejen všechny výrobce automobilů a užitkových vozidel, ale i jejich dodavatele, ale čístečně i práci autorizovaných servisů.

Sada školení ISO 26262, kterou nabízíme, reflektuje fakt, že norma je důležitá pro mnoho lidí, a různé skupiny lidí potřebují různou míru detailu.

Školení nabízíme v češtině, ve spolupráci se zahraničními partnery jej můžeme zajistit i v angličtině a němčině.

Školení normy ISO 26262

Cílem školení je seznámit s normou pracovníky, kteří s ní dosud nemají praktické zkušenosti.

Školení je stadarně realizováno jako dvoudenní s navazujícím jednodením workshopem.

Obsah školení ISO 26262

Celodenní školení seznamuje se všemi principy a požadavky normy:

 • Klíčové pojmy a jejich význam
  (třídy bezpečnosti ASIL, požadavky, vady, závady)
 • Priority a důrazy
  (důraz na procesy, prokazatelnost zajištění bezpečnosti, životní cyklus bezpečnostních prvků)
 • Struktura procesů podle normy
 • Význam jednotlivých procesů na zajištění kvality
 • Vzájemná rozhraní mezi procesy
 • Metody analýz chyb a selhání (FTA, FMEA)
 • Procesy skupiny Výroba a provoz
 • Procesy skupiny Podpůrné procesy (specifikace a řízení bezpečnostních požadavků, Konfigurační a změnové řízení, kvalifikace subdodávek)

Podle zaměření firmy je speciální pozornost věnována oblastem, které firma primárně dělá, typicky výroba, vývoj, vývoj software.

Komu je školení určeno

Školení je určeno širokému spektru pracovníků. Školení vždy upravujeme podle zaměření organizace nebo týmu (zaměření an výrobu, vývoj technologie, vývoj softwarových modulů, vývoj komplexních celků).

 • Řídící pracovníci ve vývoji nových komponent
 • Řídcí pracovníci všech subdodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Pracovníci odpovědní za přípravu a řízení kvality výroby komponent
 • Pracovníci odpovědní za řízení servisních pracovišť nebo celých sítí autorizovaných servisů (pozn: Pro tuto skupinu nabízíme zkrácené jednodenní školení zaměřené pouze na oblasti relevatní k řízení životního cyklu vyráběného výrobku.)

Jednodeení workshop k zavedení normy ISO 26262

Workshop kombinuje školení normy s revizí současné praxe a zahájením změn, které pomohou normu naplňovat.

Cílem workshopu je zahájit práce na zavedení normy 26262. Hlavním obsahem je diskuze nad promítnutím normy do procesů a standardů organizace, to doplněny příklady z praxe, upřesňujícícmi doporučeními k povinným dokumentům a procesů.

Na konkrétních situacích z firmy se řeší, jaké dopady norma má, co bude třeba pro změnit či doplnit. Vedle toho se probírají i návaznosti na normy IATF 16949 a ISO 9001, které jsou pro výrobní společnosti nutným doplněním ISO 26262.

Komu je určen workshop

Workshop je určen týmu, který má na starost, aby firma ISO 26262 splňovala.


Alternativa: „Certifikované“ třídenní školení normy ISO 26262

I když neexistuje žádná oficiální certifikace kurzů norem ISO, různé certifikační autority tuto certifikací nabízejí. Zejména pro projekční kanceláře a vývojová pracoviště nabízíme třídenní školení, které certifikoval TÜV. Školení jde do detailů používání normy s řadou příkladů a cvičení.

Doporučujeme využít v případě, že váš zákazník explicitně poža­duje toto školení v Německu. (může být požadavek některých německých výrobců aut.)

Školení je v němčině nebo angličtině, v češtině není dostupné.

Související služby