Školení ochrany osobních údajů a GDPR

Ochrana osobních údajů se stala velkým tématem v době, kdy vstupovala GDPR směrnice v platnost. Potřeba ochrany ale zůstává stále, i když už není novinářským tématem. Proto školení a pomoc nabízíme stále, tak jako to stále musí být ochrana dat klientů zaměstnanců a všech dalších osob pro firmy i živnostníky tématem.

Školení nabízíme především formou e-learningu, protože většinou o něj mají zájem jednolivci. Rádi ale připravíme i lektorované školení u vás ve firmě.

Pro koho je určeno?

Školění je pro všechny, kdo mají ochranu osobních údajů nějak na starost. To zdaleka nejsou jenom DPO, ale zejména architekti informačních systémů, business analytici, manažeri datové bezpečnosti. Ale také např. vedoucí obchodu a marketingu, protože ti mají nejčastěji tendenci nakládat s osobními údaji volně a zneužívat je způsobem, který GDPR zákon zakazuje.

Naopak školení není pro ty, kdo o tématu ochrany osobních údajů nic vědět nechtějí a jenom potřebují, „aby bylo ve firmě všechno v pořádku.“ Těm nabízíme přímou pomoc.

Proč do GDPR s námi

Pro oblast GDPR využijte nás jednoduše proto, že GDPR rozumíme z mnoha stran. Vyvíjíme software, a víme, jak se o data starat v informačních systémech. Staráme se o procesy, takže umíme poradit, jak se přizpůsobit v businessu. A máme mnohaletou zkušenost s implementacemi různých zákonů, norem a standardů do prostředí firem všech velikostí.

Související služby

Dlouhodobě pomáháme malým firmám i velkým organizacím, aby jejich nakládání s osobními údaji bylo v souladu se zákony. Ozvěte se nám a společně vymyslíme, jaká forma pomoci by byla nejvhodnější pro vás. Může to být pomoc jednorázová, např. kontrola způsobu, jak komunikujete s klienty, nebo dlouhodobá, jak třeba plnění role DPO.