Školení metodik pro správu IT

Správa IT a software je oblast, která v rozpočtech všech organizací zabírá čím dál větší položky. Je proto pochpitelné, že je v ní maximální tlak na efektivitu. Naše kurzy se zabývají normami a metodikami, které se správou IT zabývají přímo nebo k ní mají úzký vztah.

CMMI for Services

Model CMMI je ve světě jednou z nejuznávanějších sad doporučení, jak o software pečovat. CMMI-SVC je fakticky kombinací standardů ITIL a ISO15504.

Protože je problematika modelů CMMI® rozsáhlá, nabízíme několik druhů školení. Když se firma rozhodne model CMMI-SVC využít, má změna vliv na mnoho rolí nejen v samotném IT. Jednotlivá školení jsou proto určena různým skupinám.

Kontaktujte nás a připravíme optimální školení pro vaši organizaci.

Úvod do CMMI for Services® pro managery

Školení vysvětluje, k čemu je CMMI-SVC užitečný, co přináší a jaké jsou jeho nároky na tým. Školení se nezabývá detaily modelu, ale jeho přínosy pro společnost a základními pravidly jeho implementace. Vysvtluje, jaký musí být přístup k práci a jaké jsou dopady do plánování, kapacit i na výsledek práce.

Úvod do CMMI for Services®

Školení vás naučí s modelem CMMI-SVC pracovat. Vysvětluje jeho strukturu, jak s v modelu orientovat, co v něm hledat a jak.

Školení je úvodem k podrobnějšímu školení, a samostatně je určeno těm, kdo se chtějí s modelem seznámit, ale nebudou jej sami implementovat.

Detailní školení CMMI for Services®

V rámci školení se seznámíte se všemi cíli a oblasti modelu, pochopíte, co je třeba v kterých oblastech vývoje zajišťovat, co vyžaduje plánování, hlídání kvality, efektivity i zdrojů. Vzhledem k podobnosti obou standardů školení prochází i požadavky ITIL

Autorizované 3 denní školení CMMI for Services

PDQM ve spolupráci s KUGLER MAAG CIE nabízí i autorizované třídenní školení Introduction to CMMI® for Services (SEI). Školení je realizováno na základě licence KUGLER MAAG a smlouvy se Software Engineering Institute. Autorizované školení je v angličtině, němčině nebo francoužštině, česká verze není k dispozici.

Správa IT prakticky – ITIL a ISO normy

Prakticky zaměřené školení prchází všechny oblasti správy IT (software, hardware, ICT) a vysvětluje, čemu je třeba věnovat poornost a jak prakticky správu zajistit. Školení staví na mnohaletých zkušenostech školitele, ale neopomíjí ani požadavky norem ISO 20000, ISO 27000, standardu ITIL a cílů CMMI-SVC.

Školení Cobit

Cobit je jedinečný systém zaměřený na hodnocení efektivity a správy IT. Školení vysvětluje priority, procesní oblasti a činnosti, které Cobit hodnotí i způsoby, jako hodnocení provádět.

Školení je určeno vedoucím pracovníkům, do jejichž odpovědnosti správa IT patří - CIO, finanční ředitele, CEO. Školení doporučujeme celému vyššímu vedení v situaci, kdy se zabývají efektivitou IT ve firmě, jak ji měřit a hodnotit.