Školení Automotive SPICE

Standard Automotive SPICE je soubor specifických požadavků na oblast vývoje v oblasti software. je upřesněním obecných standardů, zejména standardů ISO 330xx, na kterých staví. Nemá ambici je plně nahradit, ale zdůraznit aspekty, které jsou pro vývoj v auto­mobilovém sektoru kritické. Stejně k pro­blematice kvality vývoje a uplatnění normy A-SPICE přistupuje i naše školení, které nevychází jen z normy A-SPICE, ale zohledňuje i všechny nutné související procesy, tak jak to A-SPICE předpokládá.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit vývojový tým používat posty, které A-SPICE požaduje a těžit z jeho výhod. Nechceme, aby tým dělal bezúčelně činnosti, jen proto, že je vyžaduje norma, ale aby rozuměl tomu, že A-SPICE navrhuje celý procesní rámec, který společně tlačí kulturu práce směrem ke kvalitě, která stojí na systematickém přístupu a porozumění potřebám řešení i organizace práce.

Program kurzu

Kurz je tematicky organizován podle základních procesních oblastí, který musí každý vývoj zahrnovat a standard A-SPICE pro ně definuje požadavky:

 • Smysl modelu A-SPICE
 • Organizace standardu
 • Procesní oblasti, které standard definuje, jejich požadvaky cíle
 • Životní cyklus
 • Význam metrik v práci týmu
 • Postupy hodnocení kvality interních procesů
 • Podrobné vysvětlení požadavků jednotlivých procesních oblastí zahrnutých v A-SPICE - definice zadání, řízení prací, výběr řešení a nákup, návrh a vývoj, a podpůrné procesy důležíté pro kvalitní práci s informacemi

Organizace kurzu

Kurz organizujeme standardně jako 3 denní. V rámci 3 dní jsou probrána všechna témata kurzu a realizovány workshopy, které pomáhají účastníkům promítnout požadavky do vlastních projektů. Možná je i kratší, dvoudenní varianta; zkrácení je ale na úkor možnosti probrat způsoby a možnosti využívání a promítnutí standardu do prace. Kratší varianta je určena pracovníkům. kteří nemají za úkol uvést Automotive SPICE do života, ale pracovně s ním mají přicházet do kontaktu a potřebují rozumět tomu, co standard požaduje.

Kurz je vždy organizován pro vývojový tým jedné společnosti, aby otevřené diskuzi nebránily obavy z poškození zájmů vlastní společnosti. Neorganizujeme otevřené kurzy, protože máme zkušenost, že nejsou cestou k uvedení standardu do praxe.

Vzdělávací program

V rámci vzdělávacího programu pro automobilové společnosti je kurz poskytován v 5 denním programu (5 x 8, celkem 40h vzdělávání) společně s kurzem ISO 26262. Kurz splňuje požadavky pro dotace z regionálních strukturálních fondů.

VDA - scope, omezený rozsah

Pro řadu organizací v Česku, které se změřují na vývoj komponent do automobilů, ale nevyvíjí kompletí celky, je postačují školení omezeného rozsahu normy, který definovala organizace VDO.

VDO rozsah

Omezený rozsah se za zaměřuje na úrovně modelu 1-3 a procesní oblasti:

 • SYS.2 System Requirement Analysis
 • SYS.3 System Architectural Design
 • SYS.4 System Integration and Integration Test
 • SYS.5 System Qualification Test
 • SWE.1 Software Requirement Analysis
 • SWE.2 Software Architectural Design
 • SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction
 • SWE.4 Software Unit Verification
 • SWE.5 Software Integration and Integration Test
 • SWE.6 Software Qualification Test
 • SUP.1 Quality Assurance
 • SUP.8 Configuration Management
 • SUP.9 Problem Resolution Management
 • SUP.10 Change Request Management
 • MAN.3 Project Management
 • ACQ.4 Supplier Monitoring

Součástí školení samozřejmě zůstává vysvětlení logiky normy, smyslu úrovní schopností a její ogranizace. Každý účastník se tak bude v normě bez problémů orientovat a může s ní samostatně pracovat.

Školení Automotive SPICE v rozsahu VDO může být 2 denní, ale vzhledem k tomu, že rozsah není příliš menší, i v tomto případě doporučujeme 3 denní rozsah.

Související služby