Kurz projektového řízení

Cyklus školení pro vedoucí projektů je postavený na mnohaletých zkušenostech školitele především v oblastech projektů implementace informačních systémů, procesních změn a rozvoje podnikání (změny organizace, založení nového pracoviště, uvedení produktu na trh apod.).

Školení je provázeno mnoha reálnými příklady a zkušenostmi, které daleko přesahují obsah teoretických příruček. Rozsahem školení pokrývá požadavky PMBOK i všechny procesní oblasti metodiky Prince2, ale zahrnuje i oblasti praktické práce manažera a team leadera.

Náš vzdělávací cyklus projektového řízení je unikátní zaměřením na typické interní projekty, které se musí vyrovnat se sdílením zdrojů a spoluprací projektové a liniové organizace práce.

Obsah školení projektového řízení

 • Úvod do projektového řízení
 • Celý životní cyklus projektu od přípravy po předání výsledku
 • Práce s projektovým týmem a motivace
 • Komunikace uvnitř projektu i s firmou
 • Nutná a zbytná dokumentace
 • Agilní a štíhlé (lean) řízení

Nejen pro projektové manažery

Kurz je primárně určen projektovým manažerům, ale protože projekty ve firmách musí koexistovat společně s běžnou denní prací, je vhodné, aby jejich potřebám stejně dobřě rozuměli i linioví vedoucí. Většina témat (např. vedení týmu, dokumentace) je plnohodnotně použitelná i při linovém řízení. Na školení proto zveme stejně tak projektové jako liniové vedoucí.

Program realizujeme ve firmách formou půldenních nebo celodenních seminářů.

Specifické zaměření na interní a IT projekty
 • Kurzy mají úzkou spojitost s IT projekty a projekty rozvoje businessu - předáváme zkušenosti s projekty náročnými z důvodu prolínání projektu s operativou firmy, závislostí na legislativě i korporátních standardech
 • Školení je úzce provázané s praxí &ndash školitel aktivně pracuje na projektech a školenou látku má 100% podloženou vlastní praxí
 • Školení je důsledně zaměřené na praxi &ndash i když obsahem pokrývá požadavky standardů Prince 2 i PMBOK, hlavním cílem kurzu jsou praktické znalosti a dovednosti.

Speciální bloky na přání

Podle zaměření organizace a účastníků můžeme zařadit speciální bloky:

 • PMBOK &ndash Jak plnit jeho požadavky
 • Prince 2 &ndash Co všechno vyažuje standard
 • Vedení malého týmu
 • Motivace lidí
 • Odhadování náročnosti softwarového vývoje
 • Kvalita v SW projektu