Kurz projektového řízení

Cíl školení

Cílem školení je naučit nejenom vedoucí projektu, ale celé projektové týmy realizovat projekty efektivně i v souladu s projektovou metodikou.

O školení

Kurz vychází ze školení pro vedoucí projektů, ale je upraven tak, aby podporoval týmovou spolupráci a pochopení projektové práce pro všechny, kdo s projekty přicházejí aktivně do styku.

Školení je provázeno mnoha reálnými příklady a zkušenostmi, které daleko přesahují obsah teoretických příruček. Rozsahem školení pokrývá požadavky PMBOK i všechny procesní oblasti metodiky Prince2, ale zahrnuje i oblasti praktické práce manažera a team leadera.

Okrajově se školení dotýká požadavků standardu ISO 26262 a dalších standardů a upozorňuje na požadavky, které tyto standardy na projekty kladou.

Obsah školení

 • Úvod aneb. co je projektovém řízení tak zvláštního, aby si zasloužilo školení
 • Celý životní cyklus projektu od přípravy po předání výsledku
 • Plánování a řízení
 • Nezbytné procesy a proč je nezanedbávat
  • Správa projektové dokumentace
  • Definice a řízení požadavků
  • Řízení konfigurací
  • Řízení rizik
  • Řešení problémů
 • Práce s projektovým týmem a motivace, definice úkolů; význam skupinových úkolů pro efektivní práci
 • Komunikace uvnitř projektu i s firmou
 • Nutná a zbytná dokumentace
 • Agilní a štíhlé (lean) řízení

Nejen pro projektové manažery aneb pro koho

Kurz je určen všem aktivním účastníkům projektů. Kurz proto doporučujeme:

 • Organizaci, která se plánuje pustit do většího projektu. Je důležité na novou situaci lidi připravit.
 • Organizaci budující projektové týmy
 • Firmám, které se pouští do větších zakázek, které vyžadují projektové řízení

Program realizujeme ve firmách formou půldenních nebo celodenních seminářů.

Specifické zaměření na interní a IT projekty
 • Kurzy mají úzkou spojitost s IT projekty a projekty rozvoje businessu - předáváme zkušenosti s projekty náročnými z důvodu prolínání projektu s operativou firmy, závislostí na legislativě i korporátních standardech
 • Školení je úzce provázané s praxí &ndash školitel aktivně pracuje na projektech a školenou látku má 100% podloženou vlastní praxí
 • Školení je důsledně zaměřené na praxi &ndash i když obsahem pokrývá požadavky standardů Prince 2 i PMBOK, hlavním cílem kurzu jsou praktické znalosti a dovednosti.

Speciální bloky na přání

Podle zaměření organizace a účastníků můžeme zařadit speciální bloky:

 • PMBOK &ndash Jak plnit jeho požadavky
 • Prince 2 &ndash Co všechno vyažuje standard
 • Vedení malého týmu
 • Motivace lidí
 • Odhadování náročnosti softwarového vývoje
 • Kvalita v SW projektu