Školení analýzy nákladů a výnosů

Umět odhadnout náročnost a návratnost projektu, ať už jde o vývoj software nebo investici, by mělo patřit k dovednostem analytiků i vedoucích projektů.

Na školení se naučíte, jak posoudit pracnost, finanční náročnost i návratnost. Naučíte se připravit nákladovou a výnosovou analýzu a podpořit odhad reálným výpočtem.

Obsah školení

Školení Vám otevře možnost vyžívat řadu technik, které slouží k odhadování vývoje software a posouzení hodnoty řešení pro společnost. Některé techniky jsou zaměřené speciálně na oblast vývoje SW, většina je ale obecných, používaných v projektech různých oboroů. Jde zejména o techniky:

  • Funkční body
  • Story points
  • TCO (Celkové náklady systému)
  • NPV (Čistá přidaná hodnota projektu)
  • Return Rate (Návratnost projektu)
  • i některé další.

Zkušený lektor s desítkami let praxe na projektech vývoje software a organizačních změn vám pomůže pochopit, v čem jsou záludnosti jednotlivých technik, jaké odhady kdy mají smysl a na co se při nich lze spolehnout.

Komu je školení určeno

Školení je určeno analytikům, vedoucím projektů a programů (programme managers), pracovníkům odpovědným za investice do firem včetně nákupu software (finanční oddělení). Obecně je určeno všem odpovědným za to, aby IT v organizaci neplýtvalo penězi a lidmi. Vhodné je pro všechny úrovně liniového managementu s odpovědností za investice.

Související kurzy