Školení procesního modelování

Nabízíme unikátní sadu školení, které vás naučí procesnímu modelování. Sada obsahuje základní 3 kurzy, které na sebe navazují, ale mohou výt využity i samostatně

Každé školení je navrženo v rozsahu celodenního kurzu. Kurzy vede pracovník s více než 10 letou praxí s implementací procesního řízení, analýzou procesů a popisem procesů v rámci business analýzy.

BPMN

BPMN je nejrozšířenějším a aktuálně nejépe propracovaným jazykem pro procesní modelování. Věnuje se mu náš kurz, který má dvě části

 • Úvod pro procesní analytiky i management, který učí, jak jazyku rozumět a pracovat s ním
 • Detailní pohled na jazyk, určený pro ty, kdo budou procesy aktivně popisovat nebo modely udržovat

Více o kurzu BPMN zde.

Procesní modelování

Naučíte se modelovat procesy kvalitně, tedy tak, aby jim v organizaci všichni rozuměli a aby byly skutečně kvalitní – bez zbytečných činností, prodlev a komunikace, která přináší nedorozumění a chyby.

Obsah školení procesního modelování
 • Poznat špatné procesy podle příznaků
 • Vytvořit proces kvalitně dokumentovaný a všem srozumitelný
 • Začlenit proces zapadá do celku procesní mapy a organizace samotné
 • Ověřit správnost procesu
 • Standardy a vzory, které je možné při procesním modelování využít

Zlepšování procesů

Naučíte se plánovat a vést interní zlepšování, jako kontinuální aktivitu i jednorázovou aktivitu. Pochopíte, v čem se oba přístupy zasadním způsobem odlišují. Naučíte se je využíat a používat procesní modely k tomu, aby se organizace firmy skutečně zlepšovala.

Obsah školení Zlepšování procesů
 • Co znamená zlepšovat procesy
 • Co udělat hned na začátku, aby mohl být projekt úspěšný
 • Jak si připravit práci
 • Vybrat vhodný tým
 • Jak práci řídit a kontrolovat
 • Jaké bude mít projekt výstupy
 • Jaké cíle si klást a jaké rozhodně ne aneb čemu se věnovat
 • Zkušenosti z praxe, jaké zlepšování přináší užitek
 • Obvyklé vady v procesech


Komu jsou školení určena

Realizujeme školení pro firemní týmy, protože jsme se opakovaně přesvědčili, že je důležité, aby problematice ve firmě rozumělo více lidí. Kurzy jsou proto navrženy tak, aby byly přínosné pro širší okruh managementu a odborníků, kteří pak mohou efektivně spolupracovat.

Školení procesního modelování jsou proto všechna určena více skupinám:

 • business analytikům
 • metodikům
 • střednímu a vyššímu linovému managementu
 • vlastníkům procesů
 • vedoucím větších projektů
 • manažerům kvality
 • obecně všem pracovníkům odpovědným za řízení a zavádění systémů kvality