Vzdělávání managementu - optimalizace

Dobré nápady nestačí, je potřeba je (efektivně) implementovat

 • Praktické tipy pro rozhodovací a řídící procesy
 • Motivace a demotivace členů týmu
 • Nové přístupy v řízení týmů a společností
 • Zpětná vazba (jak a kdy ano, jak a kdy ne)
 • Řešení konfliktů při liniovém řízení
 • Co a jak (ne)delegovat
 • Nástroje efektivní kontroly 
 • Jak pracovat s eskalací
 • Prioritizační techniky
 • Formy koordinace aktivit
 • Práce s riziky a předcházení konfliktů
 • Definování a realizace strategií
 • Prezentace výstupů

Řízení společnosti ve vazbě na projekty

 • Společné a odlišné prvky liniového a projektového řízení
 • Základní právní aspekty profesionálního manažerského přístupu (péče řádného hospodáře)
 • Struktury řízení organizace a projektů
 • Správný přístup liniového managementu k projektovému a naopak
 • Mitigace rizik různých forem dodávek IT projektů
 • Řešení konfliktů mezi liniovým a projektovým managementem
 • Na co vše je potřeba myslet v přípravné fázi projektu

Projektové řízení v organizaci

 • Struktury řízení organizace a projektů (Týmový kontrakt)
 • Časté chyby v přípravě projektů
 • Časté chyby ve smlouvách s IT dodavateli
 • Správný přístup liniového managementu k projektovému a naopak
 • Projektová kancelář šetří nervy i peníze
 • I projekty potřebují funkční kontrolu kvality

Není týmu bez porady, ale může být porady bez čekání a zdržení

 • Typy porad
 • Jak se vyhnout neefektivním poradám
 • Význam neformální a formální týmové komunikace - kdy a proč a jakou formu volit
 • Normy a pravidla chování, spolupráce, komunikace … - základ efektivního týmu

Budování a udržení efektivity týmu

  • Dynamika týmu
  • Techniky týmové spolupráce
  • Způsoby formalizace týmové spolupráce
  • Jak poznáme, že se dostatečně staráme o svůj tým
  • Zadávání, průběžná kontrola a přebírání úkolů; týmové informační toky
  • Budování týmového (sebe)vědomí; týmová identita