Rozvoj obecných manažerských dovedností pro liniové i projektové řízení

Co pomáhá být lepším manažerem

 • Vlastnosti manažerů a leaderů potřebné pro efektivní budování a vedení týmů
 • Návyky, které podstatně zvyšují pravděpodobnost, že manažer ve své roli neselže
 • Co mi (a okolí) přináší pozitivní náhled na život
 • Které vlastnosti a dovednosti je vhodné rozvíjet (u sebe i u ostatních)
 • Motivace a demotivace (manažer sebe sama)
 • Time-management

Důvody selhání manažerů

 • Časté chyby manažerů, vlastnosti a návyky vedoucí k selhávání
 • Dopady manažerských chyb a selhání na firmy a týmy
 • Jak se chyb vystříhat a co „nikdy“ nedělat

 Odborný rozvoj a růst manažerů  

 • Chyby v odborném rozvoji manažerů
 • Způsoby urychlování osobního růstu a dovedností
 • Jak poznáme, že se dostatečně staráme o svůj tým

Nerozhodnout bývá horší než chybné rozhodnutí

 • Nástroje podpory rozhodování
 • Argumentace rozhodnutí
 • Vhodné formy formalizace a dokumentace rozhodování
 • Řízení příležitostí a rizik
 • Právní aspekty související s rozhodováním

Strategie společnosti

 • Postupy pro definování strategií společnosti
 • Základní charakteristiky dobré strategie
 • Proč společnosti selhávají při realizaci strategií
 • Způsoby koordinace a implementace jednotlivých strategických aktivit

Co by měl určitě vrcholový management vědět o IT

 • Role CEO a TOP managementu v řízení projektů
 • IT není svět sám pro sebe, ale motor businessu
 • Co musí vrcholový management o IT vědět
 • Co musí vrcholový management po IT chtít
 • IT projekty jako nástroj pro implementaci strategií
 • Jak správně nadefinovat požadavky (obchodu) - Business analýza a komunikace business a IT
 • Enterprise architektura  - jak zajistit, aby „to celé fungovalo“ a nebrzdilo společnost v dalším růstu

Diagnostika osobnosti manažera

 • Detailní zmapování osobnostně-profesního profilu
 • Detailní interpretace výsledků diagnostiky - identifikace osobnostně manažerského potenciálu včetně případných rizikových faktorů
 • Sestavení individuálního rozvojového plánu
 • Pochopení motivů vlastního jednání a pochopení jednání druhých

Stress management

 • Syndrom vyhoření
 • Jak mohu poznat, že se mne syndrom vyhoření týká
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Jak zvyšovat svoji odolnost proti stresu
 • Řešeí krizí