Semináře o IT a jeho projektů pro management mimo IT

Unikátní školení vysvětluje, jak IT řídit v rámci firmy, jak skloubit IT strategii s celofiremní strategie a jak spolupracovat na všech úrovních. Výjimenčnost seminářů je v jejich určení: ač směřují k IT tématům, jsou určena střednímu a vyššímu managementu mimo IT - CEO, finančním ředitelům, ředitelům výrobních divizí atd.

Cílem je dosáhnout porozumění potřeb spolupráce a vzájemné informovanosti mezi manažery organizace tak, aby IT tým dokázal reagovat na možnosti a potřeby firmy a byl zdrojem nápadů pro další růst organizace.

IT oddělení je pro většinu moderních firem významnou nákladovou položkou a proto otázka a zda dává maximální přidanou hodnotu. Bohužel pro efektivní IT je potřeba zejména dobrá spolupráce na úrovni nejvyššího managementu, CIO by měl být plnohodnotným partnerem vedení organizace. CIO ale musí mluvit jazykem managementu a spolupracovat s ním na strategických plánech organizace. Klíčovým nástrojem spolupráce je enterprise architektura a jí nadřazený operační model, na kterých se musí IT s managementem dlouhodobě domlouvat.

Workshopy jsou vyzkoušenou cestou ke zlešení spolupráce členů vrcholového managemetu – od malých až po velké korporace a státní správu.

S managery formou workshopů procházíme základní témata spolupráce businessu a IT, vzájemná očekávání obou stran a způsob, jak sladit IT strategii s business plány a strategií celé organizace. Témata školení jsou vždy upravována podle problematických oblastí organizace, ale většinou probíráme následující témata.

Přehled témat

Souhra businessu a IT

 • Enterprise architektura jako integrátor businessu a IT
 • Operační model - promítnutí business vizí do reality v IT

Vliv strategie organizace na IT

 • Jak má být IT připraveno na růst organizace
 • Jak hodnotit kvalitu práce IT týmů
 • Řízení nákladů, kvality a služeb IT týmů
 • Co všechno by IT mělo dělat

Praktická spolupráce

 • Projektová a programová kancelář
 • Uplatňování business strategie při stanovování priorit v projektech
 • Odpovědnost za praktický návrh řešení aneb pozice busienss a technické analýzy
 • Základy řízení ICT projektů z pohledu vrcholového managementu - nezastupitelná role sponzora projektu
 • Společné řízení rizik

Organizace školení

Školení je určeno vrcholovému vedení organizace a je proto zásadně organizováno pro konkrétní organizaci.

Školení realizujeme různou formou

 • v prostorách organizace,
 • ve vhodných konferenčních prostorách v blízkosti sídla firmy
 • v rámci výjezdního zasedání managementu typicky o víkendu

Standardně má spolupráce formu několika workshopů (typicky 2-4), většinou půldenních, aby se daly začlenit do programu účastníků. Je možnná i realizace ve večerních hodinách.