Firemní vzdělávání na míru

Význam vzdělávání pracovníků roste s tím, jak se rychle mění pracovní postupy a vznikají kooperace. Pomůžem vaší firmě, aby vzdělávání pracovníků i externích spolupracovníků bylo co nejefektivnější a dlouhodobě ekonomické.

Modulární kurzy

Nabízíme řadu kurzů pro oblast řízení, plánování, kontroly kvality, návrhu. Na základě našich kurzů připravujeme individuální vzdělávací programy podle konkrétních potřeb týmů a firem. Pracovníci se díky tomu účastní přesně takových kurzů, které pro svou práci potřebují.

Specializované vnitrofiremní vzdělávání

Připravujeme pro firmy ucelené vzdělávací programy přesně podle interních pracovních metodik a postupů. Školení přímo vedeme ve vašich prostorách nebo připravujeme e-learningové kurzy, které stávající i noví pracovníci absolvují podle potřeby a časových možností.

Můžeme pro vás vytvořit a spravovat kompletní e-learningový portál včetně evidence, kdo absolvoval který kurz. Můžete tak doložit i odborné vzdělávání pro potřeby vnějších kontrol a auditů.

E-learningové kurzy jsou aktuálně nejflexibilnější formou vzdělávání. Mohou být založeny i na videoukázkách pracovních postupů a jsou díky tomu efektivní i pro výuku praktických postupů. Přitom ušetří mnoho času, který by jinak zkušení pracovníci museli věnovat opakovanému vysvětlování rutinních činností.


Kontaktujte nás a najdeme efektivní cestu, jak vašim pracovníkům přinášet nové poznatky.