Vzdělávací program analýzy

Vzdělávací program analýzy je uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje kurzy a semináře pro všechny oblasti, které by business a technický analytik měl znát. Je členěn na logické bloky, ze kterých podle potřeb týmu vždy individuálně připravujeme program na míru. Týmy většinou využívají 4 – 10 bloků v závis­los­ti na typu projeků a zkušenostech účastníků.

Každý tým a každý analytik má oblasti, které mu jdou dobře a oblasti, které dosud moc nerozvíjel. Proto je vzdělávací program vždy upravován na míru týmu a jeho potřebám. Díky tomu nabízíme jedinečnou možnost vzdělávání, které je komplexní a přitom nezahrnuje oblasti, které znáte nebo nepotřebujete.

Práce analytika

V kurzu se naučíte práce, které by měl ovládat každý analytik.

Školení jsme vytvářeli na základě vlastních zkušeností, ale zahrnuje i celý obsah standardu BABOK ve verzi 3. Podle struktury BABOK v3 je kurz členěn na bloky.

Stránka kurzu Práce analytika podle BABOK

Jazyky analýzy

Znalost jazyků je nezbytná pro efektivní komunikaci. A právě komuni­kace je u business analýzy význam­nou součástí práce (a čas­tým zdrojem problémů). Znalost jayzků analýzy, zejména ArchiMate, BPMN příp. UML, je pro efektivní práci zcela nezbytná. Součástí žádného kvalitního vzdělávacího programu proto musí být i kurzy věnující se jazykům.

Stránka kurzu Jazyky analýzy

Kurzy enterprise architektury

Zejména větší organizace s řadou aplikací potřebují systematickou správu analytických informací o svém ICT prostředí, ať už jde o analýzu software, nebo popis celé infrastruktury. Kurzy metodik se věnují strukturuování informací enterprise architektury podle metodik TOGAF a jednodušší, ale přehlednější Zachman Framework.

Stránka kurzu Enterprise architektura

Kurzy procesního modelování a speciální bloky

Speciální bloky se zaměřují na konkrétní dovednosti a do programu jsou zařazovány s ohledem na typ analýzy a způsob práce účastníků. Většina z nich je nabízena i ve formě samostatného školení.

  • Modelování procesů
  • Architektury informačních systémů
  • Normy důležité pro vývoj a správu software – ISO27000, ISO26262, Automotive SPICE,
  • Důležitá legislativa – z. č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, z. č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti

Doplňující praktické bloky

Kvalitní práce analytika je velmi závislá na schopnosti dělat efektivně jednotlivé konkrétní činnosti. Zatímco výše popsané bloky se věnují práci analytika systematicky a, řekněme, globálně, speciální bloky se zaměřují na drobné jednotlivosti, které jsou také nezbytné, ale v systémovém pohledu často zapadnou. A protože &buquo;V detailu je zakopán pes“ (a z vlastní zkušenosti víme, že u analýzy to platí dvojnásob!), nechceme detail přehlížet.

Přehled praktických bloků

Certifikace

PDQM nabízí i certifikaci business analytiků. Naše vzdělávací programy poskytují přípravu v požadovaném rozsahu certifikace, ale pro absolvování certiface nejsou podmínkou.

Může se vám hodit

Naše kurzy vycházejí z praxe a praktické pomoci klientům. I vám se proto může hodit i naše praktická pomoc.