Školení sofwarové analýzy

Naučíme vás kvalitně navrhnout řešení celého infor­mačnícho systému, od archi­tektury řešení k inte­graci do prostředí organizace.

Cílem cyklu školení je naučit přemýšlet o architektuře systému, modelovat a dokumentovat řešení tak, aby mu porozuměli a byli schopni jej spravovat i lidé, kteří se na vývoji nepodíleli. S přístupem, který vás naučíme, bude za 5–10 let udržo­vatelný systém i jeho dokumentace, a to dnes pro informační systémy rozhodně není standardem.

Čím se softwarová analýza liší od business analýzy

Softwarová analýza sa zaměřuje – na rozdíl od business analýzy, na kterou máme samostatný cyklus školení – na technickou stránku řešení a míří více do oblasti designu komplexních modulárních aplikací a podnikových systémů.

Školení není spjato s žádným vývojovým prostře­dím ani konkrét­ní archi­tekturou. Témata pokrývají principiální otázky kvalitního návrhu a nejsou výukou nástroje nebo jazyka.

Obsah cyklu školení

Témat, které jsou při návrhu systému důležité, je řada. Kurz je proto vždy sestaven podle potřeb vašich pracovníků a typu aplikací, které vyvíjíte. Kontaktujte nás a optimální program domluvíme.


Přehled témat sofwarové analýzy

V rámci cyklu doporučujeme volit z následujících témat.

 • Cíle kvalitní softwarové analýzy a architektury
 • Co znamená analýza
 • Modely aplikační architektury
 • Význam interního rozhraní
 • Vyvážit univerzalitu a výkon
 • Práce s legacy kódem
 • Jak posoudit, kdy je část aplikace zralá na výměnu
 • Dokumentace analýzy (UML, ArchiMate)
 • Udržitelná dokumentace aplikace (příklad s využitím nástroje Sparx Enterprise Architect)
 • Komunikace softwarové analýzy
 • Vliv vnitřní logiky aplikace na její použitelnost
 • Softwarová analýza a design v agilních procesech

Podle potřeb a zaměření účastníků je možné témata doplnit o blo­ky business analý­zy nebo naopak bloky z oblas­ti teorie vývoje infor­mačních systémů (např. Petriho sítě, grafy a grafové algorit­my, statistika, neuro­nové sítě atd.)

Komu je školení určeno

Školení je mířeno na potřeby architektů a analytiků, kteří více než potřeby businessu řeší otázky, jak vypracovat zadání vývojovému týmu, systém udržovat a rozvíjet.

I přes specifické zaměření je vhodné, když se školení účastní celý vývojový tým. Díky tomu je možné otevřeně diskutovat potřebu architektury a její současný stav. Školení proto poskytujeme formou interního kurzu pro vývojové týmy.

Může se vám hodit

Naše kurzy vycházejí z praxe a praktické pomoci klientům. I vám se proto může hodit i naše praktická pomoc.