Jazyky analýzy

Práce analytika vyažuje, aby uměl používat jazyky, které kvalitní analýzu umožňují. Série našich školení se zaměřuje na nejčastěji používané jazyky a vysvětuje jejich použití na řadě praktických příkladů. Současně je zasazuje do celého kontextu procesní, business a technické analýzy, vysvětluje, na co jsou vhodné, jak je kombinovat a jak je používat pro komunikaci s ostatními účastníky projektu.

Jazyk pro modelování organizace a enterprise architektury - ArchiMate®

ArchiMate® je nesporně jeden z nejdůležitějších jazyků pro enterpise architekturu i business analýzu. Je základem všech našich modelů organizace a naše školení se opírá o mnoho let praxe s používáním jazyka ArchiMate mnoha různými typy projektů od návrhu software pro fůze společností.

Školení modelování enterprise architektury

UML

UML je velmi efektivním nástrojem pro softwarovou analýzu, kdy je třeba jít k detailu, jak spolupracují informační systémy, a jak pracují s daty. Náš kurz je je specifický tím, že je určen analytikům na pomezí business a softwarové analýzy.

Školení UML pro analytiky

Na kurzu se naučíte:

  • Využívat strukturální a behaviorální prvky jazyka
  • Modelovat požadavky
  • Modelovat architketuru řešení
  • Strukturovat analýzu
  • Komunikovat analýzu s ostatními účasntíky projektu (businessem i vývojem)

BPMN

BPMN je nejrozšířenější jazyk procesního modelování. Náš kurz, postavený na využití jazyka v mnoha projektech, vás naučí tento jazyk prakticky využívat.

Naučíte se jazyku rozumět a aktivně s ním pracovat.

Školení BPMN


ArchiMate je registrovanou známkou the OpenGroup.

Doporučujeme související kurzy

Na kurzy jazyků úzce navazují další kurzy, které doporučuje pro plné pochopení problematiky modelování a analýzy:

  • Organizace a správa analytického modelu,
  • Vzdělávací program busienss analýzy,
  • Enterprise architektura

Chcete garantovat své schopnosti?
Využijte certifikci business analytiků.