Školení enterprise architektury

Školení metodik enterprise architektury vás naučí, jak strukturovat informace o firmě, SW a ICT vybavení, aby byly užitečné pro správu techno&spy;logií, rozvoj aplikací a businessu samotného. Na základě mnohaletých zkušeností s jejich praktickým používáním školíme enterprise architekturu tak, aby ji účastníci mohli prakticky používat. Naučíte se:

 • Co to vůbec enterprise architektura je, k čemu má sloužit
 • Kdo by u její tovrby a správy určitě neměl chybět a komu poslouží, i když se k ní bude stavět pasivně
 • Co od enterprise architektury čekat a k čemu se naopak nehodí
 • Co do modelu enterprise architekury patří a co ne
 • Jaké metodiky používají
 • Jak by měly fungovat procesy správy

Kompletní kurz je 3 denní. Jednotlivé jeho části jsou ale samostatné a mohou být samosatným školením: Zachman Framework, TOGAF, Procesy správy enterprise architektury, architektura v praxi.

Rozsah a zaměření kurzu vždy přizpůsobujeme potřebám týmu. Kontaktujte nás a navrhneme optimální rozsah a zaměření.

TOGAF

Cílem TOGAF je definovat, jak by měla vypadat enterprise architektura. Protože máme zkušenost, že enteprise architekturu nikdo nedělá jako samostatnou činnost, školíme TOGAF v kontextu analýzy v projektech. Důležitou součástí školení je proto proces tvorby architektury (ADM).

TOGAF – informační struktura (1 den)

Školení probírá informační strukturu enterprise architektury a vysvětluje, co všechno má být její součástí

 • Principy enterprise architektury
 • Základní bloky – business, datová, aplikační a technologická architektura
 • Modelovat architketuru s využitím ArchiMate
 • Navrhnout vhodnou strukturu a podrobnst modelu pro vaši organizaci

TOGAF – proces tvorby (1 den)

Kurz se zaměřuje na proces vzniku enterprise architektury jakožto společného modelu používaného v projektech implementace ICT/SW projektů.

Naučíte se:

 • Etapy, které TOGAF definuje a co by měly
 • Modelovat business
 • Modelovat návrh řešení
 • Navrhnout přechod z AsIs do ToBe stavu
 • Využívat dokumentaci pro správu a rozvoj aplikace

Zachman Framework (1 den)

Zachman Framework byl základem pro vznik TOGAF, ale díky jeho jednoduchosti je stále výborným nástrojem pro přehlednou definici rozsahu analýzy.

Na školení se o Zachman Framework naučíte:

 • Pochopit jeho strukturu
 • Členit analýzu podle úhlu pohledů
 • Členit analýzu podle mír její podrobnosti
 • Využít struktury Zachman Framework pro rozdělení odpovědností za analýzu ve vašem týmu
 • Definovat standardy, co by vaše analýza měla obsahovat

Další kurzy

Doporučujeme související kurzy

Na kurzy jazyků úzce navazují další kurzy, které doporučuje pro plné pochopení problematiky modelování a analýzy: