Školení BPMN

Školení jazyka BPMN určené pro analytiky, vlastníky procesů, střední management i. Jazyk BPMN je de facto standardem procesního modelování i systémů, které procesy automatizují. Jeho znalost patří do povinné výbavy každého business analytika, ale rozumět by mu měli i všichni pracovníci středního a vyššího managementu procesně řízených firem.

Obsah školení

Školení prochází syntaxi i sémantiku jazyka, naučí vás jazyku rozumět i jej používat pro modelování procesů od globálního pohledu až po detailní popis potřebný pro řešení konkrétních problémů, variant, výjimek nebo pro automatizaci..

Školení se nezabývá žádným nástrojem automatizace procesů ani nezasahuje do podrobností, které potřebuje programátor worklflow systémů.

Rozsah školení

Školení BPMN je výjimečné svou dvouúrovňovou skladbou.

Úvodní úroveň (cca 2,5 h) je určena všem, kdo potřebují schématům v jazyce BPMN rozumět, ale nepředpokládá se, že by sami procesní modely vytvářeli, liniový management na všech úrovních i samostatně pracující specialisté nebo vedoucí projektů. Struktura úvodní úrovně je co nejjednodušší a výklad je postaven na příkladech, které přecházejí od nejjednodušších modelů až ke složitým příkladům.

Navazují detialní úroveň prochází všechny elementy, vazby a logiku používání jazyka. Je určena těm, kdo mají s procesy skutečně aktivně pracovat - vlastníkům procesů, business analytikům, kvality manažerům apod.

Ukázky ze školení BPMN

Názorné příklady významů jednotlivých prvků z procesních schémat:

Příklad použití BPMN - ukázka ze školení

Interkativní model demonstruje, jak správně modelu rozumět:

Příklad použití BPMN - ukázka ze školení

BPMN formou e-learningu

Školení BPMN poskytujeme i ve formě elearningu. Když se rozhodnete pro eLearning, získáte nejenom plnohodnotné studium, ale i podporu stejného lektora, který vede firemní kurzy BPMN.

Spolu s navazujícím vzděláváním můžete získat i certifikát procesního analytika.

Navazující školení a služby

BPMN je součástí komplexní pomoci, kterou poskytujeme v oblatech procesního modelování a školení. Využít proto můžete i další související služby