PMBOK – etalon řízení projektů

PMBOK poskytuje návod, jak vést projekty. Konkrétně doporučuje postupy, procesy a činnosti, které by měl dělat vedoucí projektu, aby projekt připravil, organizoval a vedl.

Co PMBOK nabízí

Hlavními tématy, kterým se standard věnuje, jsou:

 • Vymezení projektu v organizaci a práce vedoucího projektu
 • Jak by měla organizace podporovat projektové řízení
 • Životní cyklus - co se v projektu děje od přípravy do konce
 • Jednotlivé procesní oblasti, doporučené postupy a dokumenty, které se k nim váží

Oblasti odpovědnosti managera

PMBOK definuje tyto oblasti, které by měl vedoucí projektu řídit a tedy mít plně pod kontrolou:

 • Integraci činností
 • Objem prací a výstupů - rozsah
 • Průběh činností v čase, jejich návaznosti a závislosti
 • Rozpočet a náklady
 • Kvalitu
 • Lidi vykonávající činnosti
 • Komunikaci
 • Rizika
 • Nákupy pro projekt
 • Lidi s projektem nějak související (účastníky)

Výše uvedené oblasti nejsou etapami projektu, ale oblastmi, za jejichž řízení má vedoucí projektu odpovědnost. PMBOK podrobně vysvětluje, jak tuto odpovědnost v praxi naplit.

Pro koho PMBOK je

PMBOK je jednoznačně určen všem, kdo dostali na starost řízení nějakého projektu. Zejména pro začínající vedoucí projektů je velmi dobrým odrazovým můstkem, který jim pomůže, aby na nic důležitého nezapomněli.

Seznámit se s principy projektového řízení je ale vhodné pro všechny manažery firem, které realizují projekty, ať už zakázkové nebo interní. Zejména sladění projektových činností s operativou je mnohem snazší, když projektovému řízení rozumí i liniový management. PMBOK se otázce sladění přímo věnuje, takže obsahuje témata, která přímo míří i na neprojektové organizační struktury.

Pomoc s PMBOK a projektovým řízením

Díky mnohaleté spolupráci na projektech a odpovědnosti za všechny činnosti nabízíme ucelenou podporu projektovému vedení. Naší odborností jsou interní projekty ve firmách od vývoj a uvedení produktu na trh až po nakoupení SW technologií pro firmu.