Používané standardy a normy

I když ve své praxi vycházíme hodně z mnohaletých zkušeností, aktivně pracujeme i s mnoha mezi­národními stan­dardy, metodi­kami a normami. Využíváme je samozřejmě v situacích, kdy firmám s jejich plněním pomáháme, ale i ve své vlastní práci, kdy se jimi řídíme nebo aktivně inspirujeme.

V samostatných oddílech jsou popsány jazyky, normy, metodiky a obecná doporučení, která využíváme. Rádi s jejich využáním pomůžeme i vám.

Oblasti využívaných standardů

IT jazyky a standardy Vzdělávací postupy, techniky ISO, IATF aj. normy Postupy pro management