Vytvoření a správa enterprise architektury

Umíme zpracovat Enterprise architekturu i na jejím základě připravit organizační nebo systémové změny.

Ucelený pohled na firmu vám pomůže lépe řešit problémy, zefektivnit fungování týmů i připravit zadání pro dodavatele informačních systémů.

Sdílený model

Model enterprise architektury v souladu s BABOK tvoříme v jazyce ArchiMate. Díky integraci Enterprise Architect a AyMINE vám dodáme model, který je výborně dokumentovaný způsobem, na který jsou IT firmy zvyklé a současně je dostupný v celé firmě. Enterprise architektura tak není dokumentací v rukách pár lidí, ale podkladem, do kterého může nahlédnout každý (povolaný). A nejenom nahlédnout, ale i aktivně komunikovat a zlepšovat.

Enterprise architektura pomáhá

Poznali jsme v naší praxi řadu firem, které zpracovaly model organizace, ale neuměly jej efektivně používat, zastaral na počítačích nadšenců a brzy přestal být používaný i použitelný. Analyzovali jsme důvody proč se tak děje:

  • Model není sdílený, takže slouží jen velmi malému počtu lidí. Ti pak nemají kapacity jej udržovat.
  • Při malém počtu uživatelů je poměr mezi pracností a efektem velmi nevýhodný. Kapacity na jeho údržbu jsou proto neadekvátní jeho přínosům.
  • Model je širšímu okruhu lidí nesrozumitelný. I když je ArchiMate pečlivě vymyšlený jazyk, pro manažery mimo IT je nesrozumitelný a zbytečně složitý. Pro návrh IT systémů a procesů zase často málo detailní (proto se vedle něj používá např. BPMN).

Umíme architekturu udělat srozumitelnou

Pochopení problémů je základem jejich řešení a my jejich řešení známe a umíme:

  • Části modelu sdílíme se všemi. Vytáhneme je z modelu do AyMINE, přes které s nimi mohou pracovat všichni.
  • Více se soustředíme na text. I když jsou obrázky důležité, srozumitelný popis nenahradí. A hlavně nemluví jazykem managementu. Rozhodně tím nezatracujeme schémata, jenom je nebereme za základ komunikace s pracovníky ve firmě.

Pomůžeme s vaší enterprise architekturou

Můžeme pomoci architekturu vypracovat, nebo vás naučit ji efektivně zpracovávat samostatně. Poskytneme vám i nástroje, které se nám osvědčily a můžete díky tomu enterprise architekturu snadno sdílet a spravovat sami. Můžeme se vám o ni také dlouhodobě starat, jako to děláme i pro některé velké organizace. Tím ušetříte dlouhodobé kapacity a nemusíte se bát, že po odchodu analytika zůstane nepoužitelná a know-how do ní vložené, se ztratí.