Projektová kancelář

Kvalitní a efektivní řízení projektu vyžaduje systémovou podporu. Pro vedení více projektů to platí dvojnásob.

Projektová kancelář v AyMINE®

Pomůžeme vám spravovat projekty efektivně a pohodlně. Díky projektové kanceláři ušetříte čas a budete projekty řídit kvalitněji. Splníte přitom požadavky řady standardů, zejména ISO 9001, ISO 26262, VDA 6.5, Formel Q a dalších.

V čem projektová kancelář pomůže

 • Podpora plánování – úspora času a dodržování předepsaných postupů
 • Standardizace – možnost definovat vzorové projektové plány a postupy
 • Kontrola – soustavný přehled o postupů prací pro projektového vedoucího, ale i pro vedoucího projektové kanceláře, auditory nebo vrcholové vedení.
 • Přehled nad vytížením zdrojů
 • Podpora povinných procesů
  • Řízení rizik
  • Řešení problémů
  • Správa dokumentace a archivace / konfigurační řízení
 • Podpora vícejazyčných a dislokovaných týmů
 • Snadné předávání úkolů projektovému týmu přímo na mobil
 • Uchovávání záznamů o činnostech v souladu s předpisy a normami
 • Integrace na podporu ostatních procesních oblastí firmy

Co pro vás uděláme

Projektovou kancelář z AyMINE je možné začít používat v podstatě okamžitě. Přesto věříme, že vám v mnohém pomůžeme. Konkrétně je třeba:

 • Definovat projektovou metodiku s ohledem na vaše projekty a lidi
 • Stanovit role a odpovědnosti podle zkušeností a kapacit
 • Naplánovat, jak kancelář začít používat s ohledem na stávající projekty
 • Nastavit všechno v AyMINE
 • Podpořit v počátcích její používání, aby vám skutečně přinesla, co potřebujete a co umí

Díky našim zkušenostem s vedením projektů je hranice pomoci závislá zejména na vašich potřebách a zkušenostech

Související služby