Zlepšování fungování a efefktivity organizace

S využitím analýzy vaší organizace, našich zkušeností a léta sbíraných zkušeností pomáháme zlep­šovat fungování týmů, procesů, systémů a celých organizací.

V návaznosti na audit fungování pomá­háme prakticky zavést do praxe opatření, která pomohou, aby organizace vnitřně lépe fungovala.

Mezi nejefektivnější nástroje pomoci patří:

  • Zlepšení sdílení informací
  • Zlepšení způsobu plánování prací
  • Efektivnější využívání všech zdrojů, které má firma či organizace k dispozici. Od lidí přes finanční prostředky a technologie až po know-how
  • Zefektivnění materiálových toků
  • Zjednodušení firemních pravidel a správné nastavení odpovědnosti
  • Zavedení IT technologií nebo jejich efektivnější využívání
  • Ucelená strategie, která pomůže firmě cíleně směřovat
  • Efektivnější realizace interních projektů
  • Automatizace

Je řada dalších možností, které se mohou objevit v rámci analýzy.

Při optimalizace a racionalizaci nezapomínáme ani na řízení rizik. Dobře víme, že přehnaná racionalizace vytváří křehké systémy, které přestanou fungovat, jakmile se jen trochu změní podmínky. Vždy proto myslíme i na rizika tak, aby firma byla nejenom efektivní, ale také spolehlivá.

Umíme skutečně pomoci?

Naši odborníci pomáhají nejenom radou, ale především efektivní pomocí – neopouštíme klienty po předání rad, ale spolu­pracu­jeme až do doby, kdy rady skuteč­ně přinášejí užitek.

Nikdy předem nedokážeme zaručit, že umíme pomoci. Teprve s úovdní analýzou dokážeme řict, do čeho má smysl se pouštět. Máme však jednoduchou garanci: Pokud nevymyslíme, jak zlepšení dosáhnout a nenavrhneme řešení, nebudete nic platit.