Efektivní řízení interních projektů

Pomůžeme vám vytovřit mechanismy, jak interních projekty efektivně řídit, aby se vzájemně nepřetahovaly o zdroje a méně důležité činnosti neblokovaly ty důležitější.

Mnoha firmám chybí nástroje, jak projekty a činnosti prioritizovat a jak se věnovat skutečně důležitým věcem. Chybí mechanismy, jak přidělovat zdroje v souladu s potřebami firmy. S naší pomocí dosáhnete, že i vyšší management bude mít vždy kontrolu nad tím, co se skutečně dělá a přitom nebude zavlečen do mikromanagementu, který je úkolem projektového vedení.

Nejčastější způsoby, jak zlepšit organizaci interních projektů

Základem efektivního řízení projektů – a to zejména v organizaci, která je primárně orientovaná na výrobu nebo jiné rutinní operace – je změna celopodnikové kultury řízení. Do toho patří řada organizačních opatření, zejména:

  • Mechanismy sledování projektů
  • Vyhodnocování projektů
  • Nástroje řízení jednotlivých projektů
  • Sdílení zdrojů mezi projekty i s operativou
  • Projektová kancelář
  • Programová kancelář
  • Kontrola kvality na intenrích projektech
  • Mechanismy využití KPI v projektovém řízení
  • Procesy předání výsledků a vstupů projektů do provozu resp. operativy

Obraťte se na nás a pomůžeme vám změnit kulturu a vytvořt mechanismy, které projekty a operativu sladí.

Další související služby, které se vám mohou hodit