Efektivní řízení projektů

Pomůžeme vám zavést postupy a nástroj, které vám pomohou interní i externí projekty efektivně řídit, abyste mohli sledovat, kolik co stojí, kdo na čem pracuje a co je třeba hlídat.

Mnoha firmám chybí nástroje, jak projekty efektivně sledovat, činnosti prioritizovat a jak se věnovat skutečně důležitým věcem. Chybí mechanismy, jak přidělovat zdroje v souladu s potřebami firmy. S naší pomocí dosáhnete, že i vyšší management bude mít vždy kontrolu nad tím, co se skutečně dělá a přitom nebude zavlečen do mikromanagementu, který je úkolem projektového vedení.

Nejčastější způsoby, jak zlepšit organizaci interních projektů

Základem efektivního řízení projektů – a to zejména v organizaci, která je primárně orientovaná na výrobu nebo jiné rutinní operace – je změna celopodnikové kultury řízení. Do toho patří řada organizačních opatření, zejména:

  • Mechanismy sledování projektů
  • Vyhodnocování projektů
  • Nástroje řízení jednotlivých projektů
  • Sdílení zdrojů mezi projekty i s operativou
  • Projektová kancelář
  • Programová kancelář
  • Kontrola kvality na interních projektech
  • Mechanismy využití KPI v projektovém řízení
  • Procesy předání výsledků a vstupů projektů do provozu resp. operativy

Umíme víc než radit – umíme pomoci

Kromě rad umíme projekty efektivně podpořit. Od strategického rozhodování až po zadávání úkolů a plánování podle metodiky (např. (A)SPICE, PMBOK). Projektové plány, úkoly, rizika, problémy – všechno můžete snadno s–AyMINE sledovat a tedy i řídit. S pomocí AyMINE umíme pomoci i tam, kde dosud vhodné nástroje na automatizaci komunikace a projektů chybějí.

Řízení projektů s externím financováním

AyMINE vám pomůže i s velmi důležitou oblastí – dokladováním průběhu. Zejména pokud čerpáte dotaci např. z EU fondů, je doložení všech výkonů, činností a výstupů zcela nezbytné, jinak hrozí, že budete dotaci vracet. AyMINE je od základů navržen, aby podporoval detailní evidenci všeho, co je třeba dokládat při auditu.

Projekty v automotive a lékařství

Stejně jako u projektů financovaných z veřejných prostředků, i automotive projekty a projekty farmaceutického průmyslu nebo lékařství vyžadují dokladování všech kroků pro účely pozdějšího auditu. Každý krok musí být zaznamenán, rizika řízena, všechny problémy odstraněny před uvolněním výrobku do produkce. A informace se musí uchovávat i desetiletí po ukončení projektu.

Ať už potřebujete podpořit normu ISO 26262, Automotive SPICE, nebo interní projektové standardy, AyMINE umožňuje definovat metodiku, a podle ní pak projekty řídit. Ušetří náklady na školení, interní audit a díky automatizaci i na vlastní práci, protože všechny záznamy a doklady o krocích, kontrolách, poradách a rozhodnutích automaticky vytváří a uchovává.

Obraťte se na nás a pomůžeme vám změnit kulturu a vytvořit mechanismy, které projekty výrazně zjednoduší.

Další související služby, které se vám mohou hodit