Zlepšování fungování a efefktivity organizace

S využitím analýzy vaší organizace a našich zkušeností pomůžeme zlepšit fungování vašich týmů, procesů, systémů a celé organizace.

Umíme zavést do praxe metodiky a zkušenosti (např. ISO 20000, ISO 9000) , ale hlavně umíme vyhodnotit, co funguje dobře a kde by zlepšení skutečně pomohlo.

Každá organizace je jiná a v té vaší mohou váznout jiné problémy, ale podle naší zkušenosti mezi nejefektivnější nástroje pomoci patří:

  • Zlepšení sdílení informací (nebo vůbec sdílení)
  • Zlepšení způsobu plánování prací
  • Efektivnější využívání všech zdrojů, které má firma či organizace k dispozici. Od lidí přes finanční prostředky a technologie až po know-how
  • Jasně definované postupy, které zavedou standardizaci a usnadní řešení problémů.
  • I když se to nezdá, tak velmi často i zrušení povinných procesů. Není výjimečné, že lidé pracují velmi neefektivně právě proto, že dodržují přesně procesy, nebo kvůli nevhodným nástrojům musí dodržovat procesy, které ale neodpovídají potřebám.
  • Zefektivnění materiálových toků
  • Zjednodušení firemních pravidel a správné nastavení odpovědnosti
  • Zavedení IT technologií nebo jejich efektivnější využívání
  • Ucelená strategie, která pomůže firmě cíleně směřovat
  • Efektivnější realizace interních projektů

Při optimalizaci a racionalizaci nezapomínáme ani na řízení rizik. Dobře víme, že přehnaná racionalizace vytváří křehké systémy, které přestanou fungovat, když se změní vnější podmínky (situace v Evropě o tom velmi svědčí). Vždy proto myslíme i na rizika, aby vaše firma byla nejenom efektivní, ale také robustní.

AyMINE – cesta k efektivní firmě.

Možná bude stačit rada, ale skutečně efektivní firma potřebuje systémové řešení, které odstraňuje rutinní činnosti, pomáhá efektivní komunikaci i práci s úkoly, projekty a informacemi. Takové řešení vám pomůžeme nasadit, a tím zásadně zvýšit efektivitu celého řízení.