Automatizace

Každá činnost, kterou automatizujete, odstraní kus rutinní práce lidí a jejich výkon můžete použít na činnosti, které firmě dávají větší přidanou hodnotu. Za každou automatizaci jsou informační technologie a naši experti vám pomohou technologie efektivně zavést. Povedeme váš projekt nebo dohlédneme na kvalitu všech dodáve a současně plnění povinných norem a standardů.

Způsoby automatizace

Dnes nejčastějšími způsoby automatizace jsou:

  • Workflow management; automatické zpracování procesů
  • Elektronickáá výměna a zpracování dokumentů a informací
  • Automatický sběr a vyhodnocování informací
  • Automatizace výroby
  • Analýza situace z automatického sběru informací (telemetrie, lokální čidla, dolování dat)
  • Expertní systémy usnadňující nebo nahrazující rozhodování
  • Automatické nástroje pro komunikaci se zákazníky „hlasová asistentka“
  • Automatické systémy identifikace osob (rozpoznávání obličejů, hlasu)

Obraťte se na nás a pomůžeme vám využít moderní technologie. Nejsme dodavateli technologií, naopak, jsme nezávislí na dodavatelích. Pomůžeme vám analyzovat, co pro má ve vašich podmínkách největší užitek, vybrat a nasadit optimální řešení.

Další související služby, které se vám mohou hodit