Vytvoření a revize firemních strategií

Pomůžme vám definovat cíle a jasně stanovit smysl strategického plánování. V návaznosti můžeme pomoci i s přípravou konkrétní strategie, ať už jde o směřování firmy, obchod, marketing nebo význam IT pro podnikání.

Strategie není kostra pro celý život, ale aby vaši firmu držela, musí být stabilní a nosná.

Strategicky myslet

Firma by měla vědět, kam směřuje a jak toho chce dosáhnout. Přesto mnoho firem ze své cesty uhne dřív, než jí směrování začne přinášet dlouhodové plody. Víme, proč tomu tak je, i vám můžeme pomoci se těmto problémům vyhnout.

Ujasněte si s námi, co skutečně vaše firma potřebuje a vyvažte dlouhodbé cíle s akatuálními potřebami i schopností pružně reagovat na situaci. Naučíme vás strategicky myslet pracovat s rozumnou mírou detailu a věnovat se ve strategii tomu, co je skutečně důležité a má smysl plánovat.

  • Co je a co není strategií
  • Postupy pro definování strategie
  • Implementace a koordinace strategií
  • Proč společnosti selhávají při realizaci strategií
  • Způsoby koordinace a implementace jednotlivých strategických aktivit
  • Návaznosti dílčích strategií na sebe
  • Rozumná míra strategického směřování, středně a krátkodobého plánování a otevřené mysli pro okamžitou reakci na příležitosti
  • Jak vyhodnotit, kdy se má smysl stanovené strategie držet a kdy je vhodné změnit kurz