Vytvoření a správa enterprise architektury

Pomůžeme vám vytvořit a udržovat enterprise architekturu — popis organizace od obchodních produktů až po funkce systémů.

Sestavit ucelený pohled na firmu z mnoha různorodých inforamcí, které o produktech, službách a fungování firmy jsou, se často zdá jako příliš náročný úkol, který se nevyplatí. Problémem ale většinou je neznalost, jak se do úkolu pustit. Často chybí sebe­důvěra, že se úkol dá zvládtnout i realis­tické posouzení, co smysl má a co ne. Máme s enter­prise architek­turou mnohaleté zkušenoti a naučíme vás ji nejenom používat, ale i ji pomů­žeme vytvořit nebo spravovat.

Hlavní přínosy enterprise architektury pro business

O potřebě enterprise architektury často mluví analytici a IT obecně, ale její hlavní výhody by měl ocenit především business:

 • Rychlejší interní projekty, ať už jde o změny businessu nebo úpravy používaných systémů
 • Cesta, jak promítnout strategii do praxe
 • Snazší vyškolování nových pracovníků
 • Nižší náklady na interní systémy díky lepšímu směrování investic
 • Méně chyb při úpravách interních systémů
 • Výrazně nižší riziko závažné chyby při analýze organizace, ať už se dělá z jaké­hokoli důvodu (reorganizace, změny pro­duktů, služeb, IT,…)

Jak pomůžeme s enterprise architekturou

Protože víme, jak by měla enterprise architektura vznikat i jak by se měla používat, pomůžeme vám, aby byla skutečným přínosem:

 • Vyjasnit, co má smysl do architektury zahrnout a co ne
 • Sladit architekturu se strategií firmy (nejenom s IT strategií, ale s celou business strategií!)
 • Naučit management výhod architektury využívat
 • Načit s enterprise architekturou pracovat metodiky, vlastníky procesů a vlastníky systémů
 • Vytvořit její model
 • Dlouhodobě ji udržovat

Spolupráce při správě enteriprise architektury je vždy individuální. Kontaktujte nás a najdeme pro vás vhodný model.

Péče o enterprise architekturu je typickým příkladem dlouhodové spolupráce, kterou nabízíme.