Jak řídit firmu

Pomůžeme vám s rozhodnutími na úrovni strategického i operativnícho řízení společnosti. Naši odborníci mají mnohaleté zkušeností s řízením a rozvojem různých oblastí firem. Pomůžeme Vám, abyste si byli jisti, že jste pro správnost rozhodnutí udělali maximum.

 • Praktické tipy pro rozhodovací a řídící procesy, nezávislý pohled na Vaše rozhodnutí s ohledem na naše zkušnosti
 • Konzultace dobrých zásad řízení společností a nastavení systému řízení a rozhodování
 • Prevence před častými přičinami selhání firem
 • Principy moderního řízení firem (management 2.0 / 3.0)
 • Principy delegování, supervize a kontroly
 • Řízení příležitostí a rizik
 • Management inovací
 • Společné prvky a rozdíly v liniovém a projektovém managementu
 • Řešení typických antagonismů řízení
 • Organizace (vlastní) práce
 • Meeting management
 • Jak poznáte, že se dostatečně staráte o svůj tým a co dělat, aby týmy měly přiměřenou samostatnost i kontrolu
 • Jaké vlastnosti u Vás i dalších manažerů je třeba rozvíjet, protože jsou potřebné pro efektivní budování a vedení společností a týmů