Zlepšení softwarových procesů

Ať už je proces vývoje nebo přípravy software vedený podle jakékoli metodiky, o skutečné efektivitě nejvíce rozhoduje kvalita spolupráce všech účastníků, efektivní využití kapacit a soustředení se na důležité věci. Pomůžeme vám s nastavením a optimalizací procesů vývoje, nasazení a správy informačních technologií.

Při své práci využíváme současné standardy a normy, v prvé řadě CMMI, ISO 15504, ale především se opíráme o desetiletí zkušeností se všemi činnostmi návrhu, vývoje a správy software i se zkušeností řízení softwarových projektů.

Pokud potřebujete dosáhnout garantované úrovně „zralosti“ vaši procesů, pomůžeme vám plně implementovat výše zmíněné i další normy (zejména ISO 20000, ISO 26262, ISO 27000, ISO 9001).

Jak pomohou normy a standardy

Návrh a vývoj software je inženýrskou činností, která má své jasné kroky a pravidla práce. Normy tyto kroky a postupy jasně definují a usnadňují tak nejenom vnitřní organizaci týmu, ale i spolupráci s partnery, ať už jde o zákazníky nebo dodavatele.

  • Jasně definují etapy vývoje, očekávané vstupy a výstupy.
  • Vyžadují definovanou a ověřovanou kvalitu výstupů. Zabrání tomu, aby se problémy potichu tlačily projektem, až se provalí v době, kdy není čas a kapacity je řešit.
  • Vyjasňují kompetence všech účastníků a dávají jim jasnou odpovědnost za celek.
  • Umožní, že není třeba znovu „vymýšlet kolo“.

Často mají týmy námitku, že metodky brání kreativitě. Špatně pochopené nebo staré metodiky tak opravdu mohou působit, ale moderní metodiky nebrání agilnímu procesu a kreativní splupráci. Brání ale tomu, co se za kreativitu často – mylně – vydává: opakované otevírání uzvařených dohod, nedotahovaní věci do důsledků a stálé předělávání toho, co už bylo uděláno. Důsledkem špatně pochopené „kreativity“ není tvůrčí prostředí, ale stres daný nestíhám, nejasným zadáním a neschopností úkoly splnit.


Proč zlepšovat softwarový proces s námi
  • Metodiky softwarového procesu zdobře známe i je školíme
  • Máme zkušenosti s desítkami týmů a projektů a špatné „pracovní vzorce“ rychle poznáme
  • Tím, že nejsme z vašeho týmu, nemáme tendenci někomu napomáhat k splnění osobního cíle či snu. (Tento problém je překvapivě častý, protože pod projekty zlepšení práces se často schovává např. osobní snaha někoho dostat pod sebe lidi a mít tak „vyšší pozici“ nebo naopak se nějakých úkolů a s nimi spojených problémů tiše zbavit.
  • Máme zkušenosti s vedením projektové a programové kanceláře a pomůžeme procesy vývoje sladit na úrovni celé organizce i s potřebami liniově řízených prací operativy.

Související služby