Certifikát softwarového business analytika

Certifikát softwarového business analytika pokrývá znalosti a dovednosti, které by měl mít samostatný business analytik v softwarovém týmu. Rozsah požadavků na certifikaci softwarového analytika jsou zaměřeny na schopnost navrhovat funkčnost informačních systémů.

Požadavky na certifikát softwarového analytika

 • Požadavky:
  • Význam business analýzy
  • Procesy řízení požadavků, validace business analýzy, komunikace požadavků a řešení
  • Jazyk popisu procesů BPMN
  • Základy informační architektury
  • Základy práce s informacemi ve společnostech
  • Základy knowledgebase

  • Používání UML pro analýzu (pouze modelování požadavků),
  • TOGAF – požadované elementy enterprise architektury a jejich význam
  • Návrh podkladů pro testování (včetně metrik)
  • Metriky odhadování složitosti návrhu
  • Znalosti životního cyklu vývoje software
  • Základní principy SOA, principy návrhu enterprise aplikací
  • Principy přenosu business procesů do softwarové aplikace (automatizace procesů, návrh uživatelského rozhraní a workflow pro podporu procesů a práce)
  • Znalosti funkčních a mimofunkčních požadavků
  • Schopnost definovat mimofunkční požadavky
  • Orientace v IT prostředí a integraci informačních systémů
 • Prezentaci business analýzy zahrnující změnu procesu i informačního systému
 • Prezentace znalosti business prostředí vybraného oboru (obor dle volby pracovníka)

O samotném průběhu certifikace se více dočtete zde.