Certifikát procesního analytika

Certifikát procesního analytika rozsahem pokrývá požadavky znalostí business analytiků podílejících se na zavádění produktů, systémů jakosti a vnitřního zlepšování organizace včetně komunikace s týmem reali­zují­cím informační systémy.

 • Metodiky
 • Vlastníky procesů
 • Manažery kvality
 • Správce procesní mapy a analytiky pomáhající vlastníkům procesů

Požadavky na certifikát procesního analytika

 • Test znalostí zahrnující obecný přehled:
  • Význam business analýzy
  • Procesy řízení požadavků, validace business analýzy, komunikace požadavků a řešení
  • Informační potřeby vedení společností od business analytiků
  • Jazyk popisu procesů BPMN
  • Základy informační architektury
  • Základy práce s informacemi ve společnostech
  • Základy knowledgebase
  • Základní orientace v modelu Zachman Framework – požadavek na prezentaci výstupů úrovní 1 — 2

  • Principy správného procesu
  • Popisy alternativ a ošetření výjimek v procesech
 • Předložit a prezentovat procesní analýzu v rozsahu pracovní náplně minimálně jednoho oddělení (nebo procesů s exter­ními subjekty) a 2 procesů. Analýza musí obsahovat povinné části
 • Prezentovat znalosti procesů vybraného oboru (obor dle volby pracovníka)

O samotném průběhu certifikace se více dočtete zde.

Doporučené kurzy

Rozsah požadovaných zkušeností pokrývají kurzy:

Kurzy i certifikaci je možné absolvovat v našem e-learnigovém centru vzdělávání distančně.

Upozorňujeme, že absolvování kurzů není pro certifikaci povinností a jejch absolvování není zárukou získání certifikátu. Certifikace vyžaduje prokázání vlastí práce a zkušenosti v oboru.